18 лютого 2019 р. відбулось засідання Ради молодих вчених ЦДПУ.

На засіданні розглянули здобутки молодих науковців за 2018 р. та перспективний план роботи на 2019 р.

Одним з основних питань було обговорення кандидатур, які претендують на здобуття Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

За підсумками голосування Рада молодих вчених Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка прийняла рішення:

Клопотати перед вченою радою університету про рекомендацію кандидатури кандидата філологічних наук Чорної Олени Олегівни, старшого викладача кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики на здобуття Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Інформацію надано радою молодих науковців