18 травня 2017 року наукова спільнота м. Кропивницького урочисто відзначала День науки. Заходи відбулися у Кіровоградському кібернетико-технічному коледжі.

Команда Громадської організації «Освітні тренди» ініціює продовження міжнародної інноваційної навчально-тренінгової програми академічної майстерності «Школа академічного письма: від теорії до практики». Проект спрямований на підвищення професійних компетенцій у сфері академічного письма з особливим акцентом на практичній складовій для всіх, хто намагається якісно змінювати вищу освіту в Україні.

Мета заходу – популяризація розробок вітчизняних вчених та інноваторів, залучення інвесторів до фінансування впровадження новітніх розробок.

Оголошується конкурс на здобуття премій для молодих науковців та стипендій для аспірантів та докторантів Кіровоградської обласної державної адміністрації і обласної ради.

Рада молодих вчених Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка стала співорганізатором ІV-ої Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», яка протягом з 17 по 21 квітня 2017року відбувалася на фізико-математичному факультеті під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Миколи Ілліча Садового. До оргкомітету конференції включена голова Ради молодих вчених КДПУ, к.пед.н., доц. О.М.Трифонова.