Голова Ради молодих вчених 

ORCID: 0000-0002-6146-9844

ResearcherID: AAJ-9881-2020

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання природничо-географічного факультету

Публікації автора

Має досвід викладання наступних дисциплін: математичні методи фізики, загальна фізика, елементарна фізика, методика навчання фізики, фізика твердого тіла, історія фізики, історія науки і техніки, концепції сучасної наукової картини світу, контрольно-інформаційні машини та основи автоматизації виробництва, спеціальний фізичний практикум, теоретична фізика, охорона праці, охорона праці в галузі, цивільний захист, технічні засоби навчання, методика навчання природничих наук, робототехніка, методика професійного навчання, концепції сучасного природознавства.

Наукові інтереси: теорія і методика навчання фізики та технічних дисциплін, історія науки і техніки, історія фізики, використання ІКТ та хмарних технологій  в освіті, освітня робототехніка, цифровізація освітнього процесу, методика навчання природничих наук.

Наукова школа:

Хомутенко Максим Володимирович

Заступник голови Ради молодих вчених

Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій

Посада: старший викладач кафедри журналістики факультету філології та журналістики

Публікації автора

Має досвід викладання наступних дисциплін: історія української журналістики; історія зарубіжної журналістики; теорія журналістики; кросмедійна журналістика; історія української видавничої справи; історія світової видавничої справи; історія регіональних видань; міжнародна журналістика; видавнича справа та редагування; сучасна публіцистика; історія соціальних комунікацій.

Наукові інтереси: історія журналістики; історія соціальних комунікацій; дискурсивний аналіз.

 

Заступник голови Ради молодих учених

Аспірантка 2-го року навчання спеціальності: 032 Історія та археологія

ORCID: 0000-0003-1393-3945

Публікації автора

Наукові інтереси: джерела оборонних боїв 6-та 12-ї радянських армій влітку1941 року, історія Другої світової війни, військова історія ХХ століття.

Секретар Ради молодих вчених

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності фізико-математичного факультету.

Публікації автора

Має досвід викладання наступних дисциплін: загальна фізика (лабораторні роботи); методика навчання природничих наук у старшій школі (фізика) (лабораторні роботи); ремонт та модернізація персональних комп’ютерів; машинознавство: основи робототехніки; інженерна та комп’ютерна графіка; практикум з обслуговування офісної техніки; прикладне та Web-програмування; комп’ютерний дизайн та мультимедіа

Наукові інтереси: проблеми розвитку професійних компетентностей студентів спеціальності: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології); технології 3D друку; освітня робототехніка.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання факультету фізичного виховання

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології психолого-педагогічного факультету

Публікації автора

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри біології та методики її викладання природничо-географічного факультету

Публікації автора

Посада: викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну мистецького факультету

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права факультету історії та права

Публікації автора

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки фізико-математичного факультету

Публікації автора