Голова Ради молодих вчених 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання природничо-географічного факультету

Публікації автора

Має досвід викладання наступних дисциплін: математичні методи фізики, загальна фізика, елементарна фізика, методика навчання фізики, фізика твердого тіла, історія фізики, історія науки і техніки, концепції сучасної наукової картини світу, контрольно-інформаційні машини та основи автоматизації виробництва, спеціальний фізичний практикум, теоретична фізика, охорона праці, охорона праці в галузі, цивільний захист, технічні засоби навчання.

Наукові інтереси: теорія і методика навчання фізики та технічних дисциплін, історія науки і техніки, історія фізики, використання ІКТ та хмарних технологій  в освіті

Наукова школа:

Хомутенко Максим Володимирович

Заступник голови Ради молодих вчених 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри видавничої справи та редагування факультету філології та журналістики

Має досвід викладання наступних дисциплін: редакторсько-видавничий фах (листівки, плакати, етикетки, рекламні видання), квалілогія видання, публіцистика.

Наукові інтереси: системний аналіз якості видань, національний публіцистичний дискурс, літературознавчі дискурсивні практики у фаховій підготовці редакторів та видавців, поетика і поезія українського степу, редакторсько-видавнича підготовка наукових видань та ізопродукції.

Секретар  Ради молодих вчених 

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Посада: старший викладач кафедри географії та геоекології природничо-географічного факультету

Публікації автора

Має досвід викладання наступних дисциплін: соціальна географія, економічна і соціальна географія України, географія ринку праці, регіональна суспільна географія

Наукові інтереси: населення, міграції населення, трудові ресурси, розселення, міста.

 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання факультету фізичного виховання

Науковий ступінь:кандидат педагогічних наук
Посада: доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології

Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій

Посада: викладач кафедри видавничої справи та редагування факультету філології та журналістики

Публікації автора

 

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Посада: старший викладач кафедри біології природничо-географічного факультету

Публікації автора

Науковий ступінь: немає

Посада: викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну мистецького факультету

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: старший викладач кафедри всесвітньої історії факультету історії та права

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: старший викладач кафедри прикладної математики, статистики та економіки фізико-математичного факультету