Голова Ради молодих вчених 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри фізики та методики її викладання фізико-математичного факультету

Публікації автора

Має досвід викладання наступних дисциплін: математичні методи фізики, загальна фізика, елементарна фізика, методика навчання фізики, фізика твердого тіла, історія фізики, історія науки і техніки, концепції сучасної наукової картини світу, контрольно-інформаційні машини та основи автоматизації виробництва, спеціальний фізичний практикум, теоретична фізика, охорона праці, охорона праці в галузі, цивільний захист, технічні засоби навчання.

Наукові інтереси: теорія і методика навчання фізики та технічних дисциплін, історія науки і техніки, історія фізики, використання ІКТ та хмарних технологій  в освіті

Наукова школа:

Хомутенко Максим Володимирович