Молоді науковці беруть активну участь у виконанні грантових програм (Акбаш К.С.), науково-дослідних робіт, що виконуються безоплатно у межах робочого часу (Трифонова О.М., Сільченко Ю.Ю., Мовчан С.В., Ткаченко І.А., Чорна О.О. та інші); у підготовці наукових кадрів, роботі спеціалізованих вчених рад, опонують дисертації, дають відгуки на автореферати тощо. Так, вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04, що функціонує у ЦДПУ ім. В. Винниченка, є доцент кафедри фізики та методики її викладання, к. пед. н. Трифонова О.М.

Кандидату педагогічних наук, доценту Трифоновій Олені Михайлівні призначено премію Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2018 році.

ІI премію Кіровоградської державної обласної адміністрації для молодих учених у 2018 році отримав кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторіями методики навчання фізики Соменко Дмитро Вікторович.

Стипендію Кіровоградської обласної державної адміністрації і обласної ради молодим аспірантам та докторантам у 2018 році отримала аспірантка денної форми навчання другого року навчання, спеціальності 014 Середня освіта (фізика) – Кіктєва А. В. (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Садовий М.І.).

ІI премію Кіровоградської державної обласної адміністрації для молодих учених у 2019 році отримала к.псих.н., викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Сундукова Ірина В’ячеславівна.

Стипендію Кіровоградської обласної державної адміністрації і обласної ради молодим аспірантам та докторантам у 2019 році отримав аспірант денної форми навчання другого курсу, спеціальності 032 Історія та археологія – Безшкуренко А.І.