Спеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»

Термін повноважень ради до 31 грудня 2020 року (Наказ МОНУ від 11.07.2019 №975)

Голова ради: 

Садовий Микола Ілліч, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Заступники голови:

Величко Степан Петрович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Подопригора Наталія Володимирівна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Вчений секретар:

Трифонова Олена Михайлівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Адреса ради: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1 , корпус 4, ауд. 213, тел.: (0522) 30-89-39 (кафедра фізики та методики її викладання), 0501026618 (Трифонова Олена Михайлівна), e-mail: D23.053.04KSPU@kspu.kr.ua