Спеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»

Термін повноважень ради 07.10.2016 по 07.10.2019 (Наказ МОН від 07.10.2016 №1222)

Голова ради: 

Садовий Микола Ілліч, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Заступники голови:

Величко Степан Петрович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Подопригора Наталія Володимирівна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Вчений секретар:

Трифонова Олена Михайлівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Адреса ради: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1 , корпус 4, ауд. 213, тел.: (0522) 30-89-39 (кафедра фізики та методики її викладання), 0501026618 (Трифонова Олена Михайлівна), e-mail: D23.053.04KSPU@kspu.kr.ua

Суховірська Людмила Павлівна

РЕСУРСНИЙ ПІДХІД ДО МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Відгуки офіційних опонетів:

д.пед.н., доц. Бендес Ю.П.

к.пед.н. Ліскович О.В.

Сільвейстр Анатолій Миколайович

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ

Відгуки офіційних опонетів:

д.пед.н., проф. Богданов І.Т.

д.пед.н., проф. Шарко В.Д.

д.пед.н., проф. Стучинська Н.В.

Дисертація Слюсаренка В.В.

Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках фізики

Відгуки офіційних опонетів:

д.пед.н., проф. Благодаренко Л.Ю
к.пед.н., доц. Ніколаєва О.М.


 

Дисертація Юрченка А.С.

Взаємозв'язок навчання фізики і професійно-орієнтованих дисциплін у підготовці майбутніх фахівців лісового господарства в навчальних закладах і-іі рівнів акредитації

Відгуки офіційних опонетів:

д.пед.н., проф. Атаманчука П.С.
к.пед.н., доц. Кононенка С.О.


 

Дисертація Муравського С.А.

Формування предметної компетентності у студентіву процесі складання і розв'язування фізичних задач

Відгуки офіційних опонетів:

д.пед.н., проф. Павленка А.І.
к.пед.н., с.н.с., доц. Головка М.В


 

Дисертація Забари О.А.

Методика виконання фізичного практикуму майбутніми вчителями фізики в умовах взаємозв'язку реального та віртуального навчального експериментів

Відгуки офіційних опонетів:

д.пед.н., проф. Заболотного В.Д.
к.пед.н. Слободяник О.В.

Відгук офіційного опонета д.пед.н., проф. Коновала О.А.

Відгук офіційного опонета к.пед.н., с.н.с. Засєкіної Т.М.

Відгук офіційного опонета д.пед.н., проф. Іваницького О.І.

Відгук офіційного опонета к.пед.н., доц. Ткаченко А.В.

Дисертація Соменко Д.В.

Дисертація Лунгол О.М.