Спеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»

Термін повноважень ради до 31 грудня 2020 року (Наказ МОНУ від 11.07.2019 №975)

Голова ради: 

Садовий Микола Ілліч, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Заступники голови:

Величко Степан Петрович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Подопригора Наталія Володимирівна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Вчений секретар:

Трифонова Олена Михайлівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Адреса ради: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1 , корпус 4, ауд. 213, тел.: (0522) 30-89-39 (кафедра фізики та методики її викладання), 0501026618 (Трифонова Олена Михайлівна), e-mail: D23.053.04KSPU@kspu.kr.ua

Дисертація Слюсаренка В.В.

Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках фізики

Відгуки офіційних опонетів:

д.пед.н., проф. Благодаренко Л.Ю
к.пед.н., доц. Ніколаєва О.М.


 

Дисертація Юрченка А.С.

Взаємозв'язок навчання фізики і професійно-орієнтованих дисциплін у підготовці майбутніх фахівців лісового господарства в навчальних закладах і-іі рівнів акредитації

Відгуки офіційних опонетів:

д.пед.н., проф. Атаманчука П.С.
к.пед.н., доц. Кононенка С.О.


 

Дисертація Муравського С.А.

Формування предметної компетентності у студентіву процесі складання і розв'язування фізичних задач

Відгуки офіційних опонетів:

д.пед.н., проф. Павленка А.І.
к.пед.н., с.н.с., доц. Головка М.В


 

Дисертація Забари О.А.

Методика виконання фізичного практикуму майбутніми вчителями фізики в умовах взаємозв'язку реального та віртуального навчального експериментів

Відгуки офіційних опонетів:

д.пед.н., проф. Заболотного В.Д.
к.пед.н. Слободяник О.В.