Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 113 Прикладна математика

Шифр та назва галузі знань – 11 Математика та статистика

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 24.12.2020 № 1555)

Голова ради:

Волков Юрій Іванович, д.ф.-м.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Рецензенти:

Плічко Анатолій Миколайович, д.ф.-м.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Гуртовий Юрій Валерійович, к.ф.-м.н., доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Опоненти:

Лимарченко Олег Степанович, д.т.н., професор, Київський національний університет імені Тарас Шевченка

Константінов Олександр Володимирович, к.ф.-м.н., Інститут математики НАН України

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, корпус-4, ауд.206, тел.: (0522) 32-00-79

Тема дисертації: «Моделювання внутрішніх хвильових процесів у шаруватих рідинах», затверджено вченою радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол № 3 від 26 вересня 2016 р.)

Науковий керівник: Авраменко Ольга Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 113 Прикладна математика

Шифр та назва галузі знань: 11 Математика та статистика

Adobe Acrobat Pro PDFАнотація

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про прийняття дисертації до розгляду