Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 011 Освітні, педагогічні науки

Шифр та назва галузі знань – 01 Педагогічні науки

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 06.07.2020 № 897)

Голова ради:

Шандрук Світлана Іванівна, д.п.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Рецензенти:

Галета Ярослав Володимирович, д.п.н., доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна, д.п.н., професор, декан, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

Опоненти:

Лещенко Геннадій Анатолійович, д.п.н., доцент, завідувач кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету;

Чередніченко Наталія Юріївна, д.п.н., директор, Комунальний заклад «НВО І-ІІІ ступенів Науковий ліцей міської ради Міста Кропивницького Кіровоградської області».

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, тел.: тел. (0522) 22-18-34)

Тема дисертації: "Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів"

Науковий керіник: Радул Валерій Вікторович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Adobe Acrobat Pro PDFАнотація

Adobe Acrobat Pro PDFВитяг з протоколу № 15 фахового семінару кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок ЦДПУ