Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 081 «Право»

Шифр та назва галузі знань – 08 «Право»

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 03.03.2021 № 280)

Голова ради:

Манжула Андрій Анатолійович, д.ю.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Рецензенти:

Кондратенко Віталій Миколайович, д.ю.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Сокуренко Олена Анатоліївна, к.ю.н., доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Опоненти:

Настюк Василь Якович, д.ю.н., професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Дрозд Олексій Юрійович, д.ю.н., доцент, Національна академія внутрішніх справ МВС України.

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 , корпус-1, ауд.18, тел.: (0522) 22-98-06

 

Тема дисертації: "Адміністративно-правовий механізм запобігання булінгу в Україні"

Науковий керіник: Соболь Євген Юрійович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 "Право"

Шифр та назва галузі знань: 08 «Право»

Adobe Acrobat Pro PDFДисертація

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр.н., проф. Настюка В.Я.

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр.н., проф. Дрозда О.Ю.

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Adobe Acrobat Pro PDFАнотація

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок ЦДПУ