Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 081 «Право»

Шифр та назва галузі знань – 08 «Право»

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 03.03.2021 № 280).

Голова ради:

Соболь Євген Юрійович, д.ю.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Рецензенти:

Гриценко Володимир Григорович, д.ю.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Кондратенко Віталій Миколайович, д.ю.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Опоненти:

Гетьман Євген Анатолійович, д.ю.н., професор, Національна академія правових наук України.

Шаповал Роман Володимирович, д.ю.н., професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 , корпус-1, ауд.18, тел.: (0522) 22-98-06

Тема дисертації: "Адміністративно-правове забезпечення діяльності прокуратури України та провідних країн Європейського Союзу: порівняльне дослідження"

Науковий керівник: Окопник Олена Миколаївна

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 "Право"

Шифр та назва галузі знань: 08 «Право»

Adobe Acrobat Pro PDFДисертація

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Adobe Acrobat Pro PDFАнотація

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок ЦДПУ