Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 011 Освітні, педагогічні науки

Шифр та назва галузі знань – 01 Педагогічні науки

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 19.03.2021 №342 )

Голова ради:

Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва та методики музичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Рецензенти:

Галета Ярослав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Окольнича Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Опоненти:

Прошкін Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та математики Київського університету імені Бориса Грінченка;

Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, тел.: (0522) 32-08-89

Тема дисертації: "Формування готовності майбутніх сімейних лікарів до науково-дослідної діяльності у процесі професійної підготовки"

Науковий керіник: Князян Маріанна Олексіївна

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Adobe Acrobat Pro PDFАнотація

Adobe Acrobat Pro PDFВитяг з протоколу

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок фахового семінару