Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Термін повноважень ради — 18.12.2018 — 31.12.2020 (Наказ МОН від 18.12.2018 № 1412)

Голова ради:

Радул Валерій Вікторович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.01.

Заступник голови:

Ткаченко Ольга Михайлівна, д.пед.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

Окольнича Тетяна Володимирівна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.01.

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 , корпус-1, ауд.37, тел.: (0522) 22-98-06