Спеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»

Термін повноважень ради до 31 грудня 2020 року (Наказ МОНУ від 11.07.2019 №975)

Голова ради: 

Садовий Микола Ілліч, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Заступники голови:

Величко Степан Петрович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Подопригора Наталія Володимирівна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Вчений секретар:

Трифонова Олена Михайлівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02.

Адреса ради: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1 , корпус 4, ауд. 213, тел.: (0522) 30-89-39 (кафедра фізики та методики її викладання), 0501026618 (Трифонова Олена Михайлівна), e-mail: D23.053.04KSPU@kspu.kr.ua

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», зокрема вимогами пункту 4 зазначеної постанови (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392) у регіонах, в яких здійснюється послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється з 1 червня участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах.

У зв’язку з зазначеним спеціалізована вчена рада Д 23.053.04 оголошує на 05 червня 2020 року об 11.00 (214 ауд. 7-поверховий корпус) засідання, на якому відбудеться захист докторської дисертації Кузьменко О.С. на тему «Теоретичні і методичні засади навчання фізики студентів технічних закладів вищої освіти на основі технологій STEM-освіти».

Відповідно до рішення Уряду «Про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів 10 особами» від 17.03.2020 р., наказу Міністерства освіти і науки України № 406 від 16.03.2020 р. «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» та наказу ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка № 39/1-ун від 12.03.2020 р. «Про заходи щодо запобігання епідемії коронавірусної інфекції в ЦДПУ імені В. Винниченка», засідання спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 щодо захисту дисертаційної роботи Кузьменко О.С. переноситься до закінчення карантину. Дата захисту буде повідомлена додатково.