Спеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

12.00.07  «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Термін повноважень ради– до 6 червня 2025 року (Наказ МОН від 06.06.2022 №530)

Голова ради:

Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, професор, ректор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 12.00.07.

Заступники голови:

Кондратенко Віталій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар:

Сокуренко Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 12.00.07.

Адреса ради: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1 ,

0508425086, 0633536878 (Сокуренко Олена Анатоліївна).