Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Термін повноважень ради — 07.04.2022 —  (Наказ МОН від 07.04.2022 №320)

Голова ради:

Галета Ярослав Володимирович, д.пед.н., професор, декан факультету педагогіки, психології та мистецтв Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Заступник голови:

Довга Тетяна Яківна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

Абрамова Оксана Віталіївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.01.

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 , корпус-1