Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 081 «Право»

Шифр та назва галузі знань – 08 «Право»

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 15.04.2020 № 517)

Голова ради:

Соболь Євген Юрійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Рецензенти:

Манжула Андрій Анатолійович, д.ю.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

Сокуренко Олена Анатоліївна, к.ю.н., доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

Опоненти:

Дрозд Олексій Юрійович, д.ю.н., доцент, Національна академія внутрішніх справ;

Шатрава Олексій Сергійович, д.ю.н., професор, Харківський національний університет внутрішніх справ.

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 , корпус-1, ауд.18, тел.: (0522) 22-98-06 

Повідомляємо, що засідання спеціалізованої вченої ради Д 23.053.001 Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для проведення разового захисту дисертації Вставської Тетяни Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» відбудеться 01 липня 2020 року у залі засідань вченої ради о 10.30 за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, м.Кропивницький.

Тема дисертації: «Адміністративно-правовий статус осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції в Україні»

Науковий керівник: Гриценко Володимир Григорович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності, заслужений юрист України

Тема дисертації: "Адміністративно-правовий статус осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції в Україні"

Науковий керіник: Гриценко Володимир Григорович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 "Право"

Adobe Acrobat Pro PDFДисертація

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр.н.,проф. Шатрави С.О.

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр.н.,доц. Дрозда О.Ю.

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Adobe Acrobat Pro PDFАнотація

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок ЦДПУ

Аудіозапис захисту Вставської Т.В.

Відеозапис захисту Вставської Т.В.