Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 011 Освітні, педагогічні науки

Шифр та назва галузі знань – 01 Педагогічні науки

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 21.10.2020 № 1287)

Голова ради:

Окольнича Тетяна Володимирівна, д.п.н., професор, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Рецензенти:

Шандрук Світлана Іванівна, д.п.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

Галета Ярослав Володимирович, д.п.н., доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Опоненти:

Савченко Лариса Олексіївна, д.п.н., професор, завідувач кафедри педагогіки та методики технологічної освіти, Криворізький державний педагогічний університет

Коляда Наталія Миколаївна, д.п.н., професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, тел.: тел. (0522) 32-08-89

Тема дисертації: «Формування професійної позиції майбутнього медичного працівника в процесі фахової підготовки у медичному коледжі»

Науковий керівник: Радул Валерій Вікторович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Adobe Acrobat Pro PDFВитяг з протоколу №12 фахового семінару кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок ЦДПУ

Відеозапис захисту