Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 113 Прикладна математика

Шифр та назва галузі знань – 11 Математика та статистика

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 24.12.2020 № 1555)

Голова ради:

Волков Юрій Іванович, д.ф.-м.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Рецензенти:

Плічко Анатолій Миколайович, д.ф.-м.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Гуртовий Юрій Валерійович, к.ф.-м.н., доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Опоненти:

Лимарченко Олег Степанович, д.т.н., професор, Київський національний університет імені Тарас Шевченка

Константінов Олександр Володимирович, к.ф.-м.н., Інститут математики НАН України

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, корпус-4, ауд.206, тел.: (0522) 32-00-79

Повідомляємо, що засідання спеціалізованої вченої ради ДФ23.053.004 Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для проведення разового захисту дисертації Луньової Марії Валентинівни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика відбудеться 24 лютого 2021 року о 12.00 у форматі ZOOM-конференції.

Підключитися до конференції Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/85828643026?pwd=a29SQzF3ajNIUDhtb2xMVVlXNmJ5Zz09

Ідентифікатор конференції: 858 2864 3026

Код доступу: 386676

Тема дисертації: «Моделювання внутрішніх хвильових процесів у шаруватих рідинах», затверджено вченою радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол № 3 від 26 вересня 2016 р.)

Науковий керівник: Авраменко Ольга Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 113 Прикладна математика

Шифр та назва галузі знань: 11 Математика та статистика

Adobe Acrobat Pro PDFАнотація

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Adobe Acrobat Pro PDFДисертація Луньової М.В.

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.т.н., професор Лимарченко О.С.

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента к.ф.-м.н. Константінова О.В.

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок ЦДПУ ім В. Винниченка

Аудіозапис захисту Луньової М.В.

Відеозапис захисту Луньової М.В.