Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 011 Освітні, педагогічні науки

Шифр та назва галузі знань – 01 Педагогічні науки

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 20.01.2021 № 72)

Голова ради:

Радул Валерій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету.

Рецензенти:

Радул Ольга Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету;

Окольнича Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету.

Опоненти:

Зеленська Людмила Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Кочубей Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, тел.: тел. (0522) 32-08-89

Повідомляємо, що засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 23.053.005 Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для проведення разового захисту дисертації Олізько Олени Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки відбудеться 01 квітня 2021 року у залі засідань об 11.00 за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький.

Тема дисертації: «Громадсько-просвітницька діяльність Єлисаветградського товариства поширення грамотності та ремесел (1873–1914)».

Науковий керівник: Філоненко Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Тема дисертації: "Громадсько-просвітницька діяльність Єлисаветградського товариства поширення грамотності та ремесел (1873–1914)"

Науковий керівник: Філоненко Оксана Володимирівна

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки

Adobe Acrobat Pro PDFДисертація

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Л.Д. Зеленської

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Т.Д. Кочубей

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Adobe Acrobat Pro PDFАнотація

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок фахового семінару

Відеозапис захисту Олізько О.В.