Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 081 «Право»

Шифр та назва галузі знань – 08 «Право»

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 21.10.2020 № 1287)

Голова ради:

Гриценко Володимир Григорович, д.ю.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, заслужений юрист України.

Рецензенти:

Манжула Андрій Анатолійович, д.ю.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

Кондратенко Віталій Миколайович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Опоненти:

Безпалова Ольга Ігорівна, д.ю.н., професор, Харківський національний університет внутрішніх справ;

Теремецький Владислав Іванович, д.ю.н., доцент, Тернопільський національний економічний університет.

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 , корпус-1, ауд.18, тел.: (0522) 22-98-06 

Тема дисертації: "Адміністративно-правові засади діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель",
затверджено вченою радою Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол № 3 від 26 вересня 2020 р.)

Науковий керіник: Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 "Право"

Шифр та назва галузі знань: 08 «Право»

Adobe Acrobat Pro PDFДисертація

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр.н.,проф. Безпалової О.І.

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр.н.,доц. Темерецького В.І.

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Adobe Acrobat Pro PDFАнотація

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок ЦДПУ

Аудіозапис захисту

Відеозахист захисту