Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 011 Освітні, педагогічні науки

Шифр та назва галузі знань – 01 Педагогічні науки

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 19.02.2021 № 237)

Голова ради:

Радул Валерій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Рецензенти:

Окольнича Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва та методики музичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Опоненти:

Реброва Олена Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського;

Благова Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, тел.: (0522) 32-08-89

Повідомляємо, що засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 23.053.006 Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для проведення разового захисту дисертації Твердохліба Сергія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки відбудеться 05 травня 2021 року у залі засідань об 11.00 за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький.

Тема дисертації: «Формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки».

Науковий керівник: Черкасов Володимир Федорочич, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання (музичного мистецтва та методики музичного виховання) Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Тема дисертації: "Формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки"

Науковий керіник: Черкасов Володимир Федорович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Adobe Acrobat Pro PDFАнотація

Adobe Acrobat Pro PDFВитяг з протоколу

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок фахового семінару

Відеозапис захисту Твердохліба С.С.