Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 081 «Право»

Шифр та назва галузі знань – 08 «Право»

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 03.03.2021 № 280)

Голова ради:

Манжула Андрій Анатолійович, д.ю.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Рецензенти:

Кондратенко Віталій Миколайович, д.ю.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Сокуренко Олена Анатоліївна, к.ю.н., доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Опоненти:

Настюк Василь Якович, д.ю.н., професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Дрозд Олексій Юрійович, д.ю.н., доцент, Національна академія внутрішніх справ МВС України.

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 , корпус-1, ауд.18, тел.: (0522) 22-98-06