Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 081 «Право»

Шифр та назва галузі знань – 08 «Право»

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 03.03.2021 № 280).

Голова ради:

Соболь Євген Юрійович, д.ю.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Рецензенти:

Гриценко Володимир Григорович, д.ю.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Кондратенко Віталій Миколайович, д.ю.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Опоненти:

Гетьман Євген Анатолійович, д.ю.н., професор, Національна академія правових наук України.

Шаповал Роман Володимирович, д.ю.н., професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 , корпус-1, ауд.18, тел.: (0522) 22-98-06

Тема дисертації: "Адміністративно-правове забезпечення діяльності прокуратури України та провідних країн Європейського Союзу: порівняльне дослідження"

Науковий керівник: Окопник Олена Миколаївна

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 "Право"

Шифр та назва галузі знань: 08 «Право»

Adobe Acrobat Pro PDFДисертація

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр.н., проф., члена-кореспондента НАПрН України Гетьмана Є.А.

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр.н. Шаповала Р.В.

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Adobe Acrobat Pro PDFАнотація

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок ЦДПУ

Аудіозапис захисту Назарука С.Л.

Відеозапис захисту Назарука С.Л.