Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 011 Освітні, педагогічні науки

Шифр та назва галузі знань – 01 Педагогічні науки

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 22.09.2021 № 1013).

Голова ради:

Радул Валерій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Рецензенти:

Галета Ярослав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Шандрук Світлана Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри лінгводидактики та іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Опоненти:

Ситнік Тетяна Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Черкаської медичної академії;

Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, тел.: (0522) 32-08-89

Повідомляємо, що засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 23.053.010 Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для проведення разового захисту дисертації Габорець Ольги Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки відбудеться 9 листопада 2021 року у залі засідань об 11.00 за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький.

Тема дисертації: «Розвиток самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій».

Науковий керівник: Смірнова Ліна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Тема дисертації:  «Розвиток самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій»

Науковий керівник: Смірнова Ліна Леонідівна

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки

Шифр та назва галузі знань: 01 Педагогічні науки

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Adobe Acrobat Pro PDFАнотація

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок ЦДПУ

Аудіозапис захисту Габорець О.А.

Відеозапис захисту Габорець О.А.