Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 081 «Право»

Шифр та назва галузі знань – 08 «Право»

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 27.07.2021 № 859).

Голова ради:

Кондратенко Віталій Миколайович, д.ю.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Рецензенти:

Манжула Андрій Анатолійович, д.ю.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Сокуренко Олена Анатоліївна, к.ю.н., доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Опоненти:

Логвиненко Борис Олексійович, д.ю.н., професор, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України.

Шатрава Сергій Олександрович, д.ю.н., професор, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України.

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 , корпус-1, ауд.18, тел.: (0522) 32-08-89

Тема дисертації:  «Особливості розгляду публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю»

Науковий керівник: Соболь Євген Юрійович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 "Право"

Шифр та назва галузі знань: 08 «Право»

Adobe Acrobat Pro PDFДисертація

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр. наук, проф. Шатрави С.О.

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр. наук, проф. Логвиненка Б.О.

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Adobe Acrobat Pro PDFАнотація

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок ЦДПУ

Аудіозапис захисту Скляренка І.В.

Відеозапис захисту Скляренка І.В.