Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

Код та назва спеціальності – 011 Освітні, педагогічні науки

Шифр та назва галузі знань – 01 Педагогічні науки

Утворення спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 13.10.2021 № 1099).

Голова ради:

Радул Ольга Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки початкової та дошкільної освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Рецензенти:

Радул Валерій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Окольнича Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Опоненти:

Федяєва Валентина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету;

Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, тел.: (0522) 32-08-89

Тема дисертації: "Внесок педагогічної спадщини С. Чавдарова у розвиток української освіти (20-60 роки ХХ століття)"

Науковий керівник: Гораш Катерина Вікторівна

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки

Шифр та назва галузі знань: 01 Педагогічні науки

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Adobe Acrobat Pro PDFПовідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Adobe Acrobat Pro PDFАнотація

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок ЦДПУ

Аудіозапис захисту Кузьменко А.Ю.

Відеозапис захисту Кузьменко А.Ю.