Спеціалізована вчена рада створена на підставі рішення Вченої ради Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка від 31 жовтня 2022 року (наказ про введення в дію ухвали Вченої ради від 01.11.2022 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лободи Ольги Євгеніївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань: 01 Освіта, за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.

Дисертація на тему: «РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ»

Голова ради: 

доктор педагогічних наук, професор Галета Ярослав Володимирович, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, декан факультету педагогіки, психології та мистецтв.

Рецензенти:

доктор педагогічних наук, професор Філоненко Оксана Володимирівна, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти;

кандидат педагогічних наук наук, доцент Габелко Олена Миколаївна, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, декан факультету української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій.

Опоненти:

доктор педагогічних наук, доцент Паньків Людмила Іванівна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, професор кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства;

доктор педагогічних наук, професор Цокур Ольга Степанівна, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, завідувач кафедри педагогіки

Науковий керівник:

доктор педагогічних наук, професор Окольнича Тетяна Володимирівна, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти.


Дата захисту: Захист дисертації Лободи Ольги Євгеніївни «Розвиток інтелектуально-творчих здібностей майбутніх педагогів-музикантів у процесі професійної підготовки», відбудеться 20.12.2022 р. о 8.00 в залі засідань № 1 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Зауваження та звернення приймаються до 16.12.2022 р. та надсилаються за адресою: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький 25006.

Adobe Acrobat Pro PDF Дисертація

key Файл КЕП дисертації

Adobe Acrobat Pro PDF Відгук опонента д,п.н., доц. Паньків Людмила Іванівна

key Файл КЕП Відгуку опонента д,п.н., доц. Паньків Людмила Іванівна

Adobe Acrobat Pro PDF Відгук опонента д,п.н., проф. Цокур Ольга Степанівна

key Файл КЕП Відгуку опонента д,п.н., проф. Цокур Ольга Степанівна

Adobe Acrobat Pro PDF Рецензія д,п.н., проф. Філоненко Оксана Володимирівна

key Файл КЕП Рецензії д,п.н., проф. Філоненко Оксана Володимирівна

Adobe Acrobat Pro PDF Рецензія д,п.н., доц. Габелко Олена Миколаївна

key Файл КЕП Рецензії д,п.н., доц. Габелко Олена Миколаївна

Adobe Acrobat Pro PDF Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Трансляція захисту дисертації