Спеціалізована вчена рада створена на підставі рішення Вченої ради Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка від 12 вересня 2022 року (наказ про введення в дію ухвали Вченої ради від 13.09.2022 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кіблик Дарї Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право».

Дисертація на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

Голова ради: 

доктор юридичних наук, професор Кондратенко Віталій Миколайович, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, професор кафедри права та правоохоронної діяльності

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор Манжула Андрій Анатолійович, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, професор кафедри права та правоохоронної діяльності;

кандидат юридичних наук, доцент Сокуренко Олена Анатоліївна, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності

Опоненти:

доктор юридичних наук, професор Дрозд Олексій Юрійович, Національна академія внутрішніх справ, в.о. начальника відділу докторантури та ад’юнктури;

доктор юридичних наук, професор Шатрава Сергій Олександрович, Харківський національний університет внутрішніх справ, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем досудового розслідування

Науковий керівник:

доктор юридичних наук, професор Соболь Євген Юрійович, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, професор кафедри права та правоохоронної діяльності


Дата захисту: Захист відбудеться 28.10.2022 р. об 11.00 в залі засідань № 1 Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Зауваження та звернення приймаються до 24.10.2022 р. та надсилаються за адресою:
ЦДПУ ім. В.Винниченка, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький 25006.

Adobe Acrobat Pro PDF Дисертація

key Файл КЕП дисертації

Adobe Acrobat Pro PDF Відгук опонента д.ю.н., проф. Дрозда О.Ю.

key Файл КЕП Відгуку опонента д.ю.н., проф. Дрозда О.Ю.

Adobe Acrobat Pro PDF Відгук опонента д.ю.н, проф. Шатрави С.О.

key Файл КЕП Відгуку опонента д.ю.н, проф. Шатрави С.О.

Adobe Acrobat Pro PDF Рецензія к.ю.н., доц. Сокуренко О.А.

key Файл КЕП Рецензії к.ю.н., доц. Сокуренко О.А.

Adobe Acrobat Pro PDF Рецензія д.ю.н., проф. Манжули А.А.

key Файл КЕП Рецензії д.ю.н., проф. Манжули А.А.

Adobe Acrobat Pro PDF Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Трансляція захисту дисертації