Спеціалізована вчена рада створена на підставі рішення Вченої ради Центральноукраїнського державного педагогічного університету університету імені Володимира Винниченка від 10 серпня 2022 року (наказ про введення в дію рішення Вченої ради від 12.08.2022 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації КІБЛИК Дарї Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право».

Дисертація на тему: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

Голова ради: 

доктор юридичних наук, професор Кондратенко Віталій Миколайович, професор кафедри права та правоохоронної діяльності, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор  Манжула Андрій Анатолійович, професор кафедри права та правоохоронної діяльності, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

кандидат юридичних наук, доцент Сокуренко Олена Анатоліївна, доцент кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Опоненти:

доктор юридичних наук, професор  Дрозд Олексій Юрійович, в.о. начальника відділу докторантури та ад’юнктури, Національна академія внутрішніх справ;

доктор юридичних наук, професор  Шатрава Сергій Олександрович, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем досудового розслідування, Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Науковий керівник:

доктор юридичних наук, професор Соболь Євген Юрійович, професор кафедри права та правоохоронної діяльності, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка


Дата захисту: дату захисту буде повідомлено додатково

Adobe Acrobat Pro PDF Дисертація

key Файл КЕП дисертації

Відгуки опонентів

Трансляція захисту дисертації