Спеціалізована вчена рада створена на підставі рішення вченої ради Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка від 08 травня 2023 року (наказ № 88/1-ун від 12.05.2023 про затвердження рішення вченої ради від 08.05.2023 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Харченко Діани Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань: 11 Математика та статистика, за спеціальністю 113 Прикладна математика.

Дисертація на тему: «МОДЕЛЮВАННЯ ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ В ТРИШАРОВІЙ ГІДРОДИНАМІЧНІЙ СИСТЕМІ»

Голова ради: 

доктор фізико-математичних наук, професор Плічко Анатолій Миколайович, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, професор кафедри математики та методики її навчання.

Рецензент:

кандидат фізико-математичних наук, доцент Гуртовий Юрій Валерійович, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, доцент кафедри математики та методики її навчання.

Опоненти:

доктор фізико-математичних наук, професор Авраменко Ольга Валентинівна, Національний університет «Києво-Могилянська академія», професор кафедри математики;

доктор технічних наук, професор Лимарченко Олег Степанович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри комп’ютерних методів механіки і процесів керування;

доктор фізико-математичних наук Константінов Олександр Володимирович, Інститут математики НАН України, старший науковий співробітник Відділу математичних проблем механіки та теорії керування.

Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент Нарадовий Володимир Володимирович, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій.

 

Дата захисту: Захист дисертації Харченко Діани Сергіївни «Моделювання хвильових процесів в тришаровій гідродинамічній системі», відбудеться __________р. о ____ в _________ Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Зауваження та звернення приймаються до _________ р. та надсилаються за адресою: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький 25006.

Adobe Acrobat Pro PDF Дисертація

key Файл КЕП дисертації

Adobe Acrobat Pro PDF Відгук опонента

key Файл КЕП Відгуку опонента

Adobe Acrobat Pro PDF Відгук опонента

key Файл КЕП Відгуку опонента

Adobe Acrobat Pro PDF Рецензія

key Файл КЕП Рецензії

Adobe Acrobat Pro PDF Рецензія

key Файл КЕП Рецензії

Adobe Acrobat Pro PDF Рішення спеціалізованої вченої ради

Трансляція захисту дисертації