На даний час в університеті успішно функціонує 201 гурток і проблемна група. Найбільше гуртків на фізико-математичному факультеті – 47, факультеті філології та журналістики – 37. До наукової діяльності в них залучено 1682 студента, що становить 38 % від загальної кількості. Керівництво гуртками та проблемними групами здійснюють майже 180 провідних науково-педагогічних працівників. Серед них професори та кандидати наук складають 75 %.

Одним із найбільш вагомих показників якості науково-дослідної роботи студентів у закладі вищої освіти є наукові студентські конференції.

Протягом 2017-2018 навчального року їх було проведено 11. Серед них: 4 – всеукраїнські, 1 – міжвузівська, 6 – загальновузівські. Цей показник є свідченням  уваги деканатів і кафедр до проблем розвитку студентської науки і зростаючого рівня їхньої активної організаційної діяльності у даному напрямку.

Студентські конференції, проведені в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на протязі 2017-2018 навчального року.

№ п/п

Назва конференції

Термін проведення

Відповідальна кафедра

Результати конференції

Всеукраїнські науково-практичні конференції

1

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених ”Фізика. Математика. Комп’ютерні науки. Статистика. Освітні вимірювання. Технології. Навчання ”

29-30 березня 2018 р.

Фізико-математичний факультет

Збірник наукових праць студентів

2

Міжнародна студентська науково-практична конференція ”Європейський вимір культурно-творчої спадщини Бориса Лятошинського”

19-20 квітня 2018 р.

мистецький факультет

кафедра вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

 

3

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція ”Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України ”

17-18 травня

2018 р.

кафедра теорії і методики фізичного виховання

 

4

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція для студентів та молодих науковців ”Вивчення і впровадження в навчально-виховний процес середньої та вищої школи педагогічних ідей Василя Сухомлинського”

27–28 вересня 2017 р.

кафедра педагогіки початкової та дошкільної освіти

 

Міжвузівські студентські конференції

5

Міжвузівська студентська науково-практична конференція ”Психологія особистості: традиції та сучасність”

14 квітня 2018 р.

кафедра практичної психології

Збірник наукових праць студентів

Загальновузівські студентські конференції

6

Актуальні проблеми управління навчальним закладом: досвід та перспективи

24 жовтня

2017 р.

кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

Збірник наукових праць

7

Соціально-професійне становлення викладача вищої школи: реалії та перспективи

24 жовтня

2017 р.

кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

Збірник наукових праць

8

Актуальні проблеми національного законодавства

6 грудня 2017 р.

кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права,

кафедра галузевого права

Збірник наукових праць

9

Актуальні проблеми всесвітньої історії

12 грудня

2017 р.

кафедра всесвітньої історії

 

10

Актуальні проблеми національного законодавства

24 квітня 2018 р.

кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права,

кафедра галузевого права

Збірник наукових праць

11

Звітна студентська наукова конференція ЦДПУ

ім. Володимира Винниченка

16 травня 2018 р.

науковий відділ університету, кафедри університету

Збірник наукових праць ”Студентський науковий вісник”

Окрім цього, в інших закладах вищої освіти України в конференціях та конкурсах різного рівня взяли активну участь багато наших кращих студентів:

студенти факультету історії та права прийняли участь у Міжнародних науково-практичних конференціях: Близнець П., Демченко А., Єременко Д., Зіновьєва О., Матяж А., Ніколенко М., Пихтіна П. Тимофієнко О., Чубар Д. – ”Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів” (12-13 жовтня 2017, м. Київ), Гребенюк Д., Гудаліна О., Красножонов А., Мартишевська П., Мітькова І. – ”Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті” (20-21 жовтня 2017 р., м. Львів), Гребенюк Д., Штейнікова А., Мартишевська П. – Права та обов’язки людини у сучасному світі (10-11 листопада 2017 р., м. Одеса), Ковбасюк О. А., Сибірцева Л. С., Шашкова А. О., Кашуба О. В., Афтеній А. – ”Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє” (3-4 листопада 2017 р., м. Харків);

студенти факультету педагогіки та психології: Кондрашова К. – ХVII Международная научно-практическая конференция: ”Взаимодействие преподавателя и студента в условиях университетского образования: проблемы и перспективы” (2–6 сентября 2017 г., г. Китен, Республика Болгария), Федоренко Л., Мовчан Л., Боровик А., Зубчик Л., Костиря Н., Мінаєва Я., Мурашко В., Митошоп Н., Паливода Т., Слюсаренко Л., Сідельниченко А., Степаненко Р., Тритяк А., Васюта І., Голинська С. – ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, магістрантів та молодих науковців ”Дошкільна освіта: від традицій до інновацій” (11–12 жовтня 2017 р., м. Суми), Мовчан Л., Степанюк Т., Чорна Н., Паніотова Ю., Данілова Н., Самодіна Ю., Костиря Н., Сідельниченко А., Степаненко Р., Тритяк А. – студентська інтернет-конференція ”Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи” (29–30 листопада 2017 р., м. Івано-Франківськ);

студенти факультету фізичного виховання: тридцять два студенти прийнял участь у XІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній Інтернет-конференції ”Дидактико-методичні аспекти фізичної культури” (м. Херсон, Херсонський державний університет, 2018 р.), Мартишевський Антон, Бабаліч Вікторія у Всеукраїнській науково-практичній конференції ”Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології” (м. Запоріжжя, 2018 р.), Щербина Олександр, Бабаліч Вікторія – Міжнародна науково-практична конференція ”Пріорітети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті” (м. Одеса, 2018 р.), Чупилко Володимир, Бабаліч Вікторія, Макєєв Владислав, Маленюк Тетяна – ІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція “Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах” (м. Дніпро, 2018 р.), Кравченко Романа, Маленюк Тетяна – Міжнародна науково-практична конференція ”Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації” (м. Дніпро, 2018 р.);

студенти факультету іноземних мов: Мазур Алла прийняла участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції ”Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення” (24-25 листопада 2017 р., м. Одеса, Міжнародний гуманітарний університет); Вихрист Анна – Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю ”Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди” (17 січня 2018 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

На базі факультету історії та права проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальностей ”Історія та археологія”. До галузевої конкурсної комісії надійшло 105 робіт із 53 закладів вищої освіти України. 11 квітня відбулася підсумкова науково-практична конференція конкурсу, до участі в якій було допущено допущено 28 учасників з 22 ЗВО. До складу галузевої конкурсної комісії конкурсу входили десять викладачів каведри історії України та всесвітньої історії: Філоретова Лариса Мартіївна, Козир Ірина Анатоліївна, Токар Наталя Миколаївна, Чорний Олександр Васильович, Бабак Оксана Іванівна, Житков Олександр Анатолійович, Пономаренко Людмила Василівна, Проскурова Світлана Володимирівна, Грінченко Віктор Григорович, Ковальков Олександр Леонідович.

17-19 квітня 2018 р. у Центральноукраїнськомуському державному педагогічному університеті проходив  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності ”Музичне мистецтво”, у якому взяли участь 41 студент із дев’ятнадцяти закладів вищої освіти України. Олімпіада проводилася на базі мистецького факультету. Активну участь у роботі оргкомітету та журі приймав участь професорсько-викладацький склад кафедри музичного мистецтва і хореографії: Черкасов Володимир Федорович, Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна, Куркіна Сніжана Віталіївна, Стукаленко Зоя Михайлівна, Бродський Геннадій Леонідович, Сметана Сергій Олександрович та інші викладачі і співробітники факультету та університету.

На ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017 році університет делегував 32 студента. Результати участі:

 1. Романченко Ірина Володимирівна, студентка мистецького факультету нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності “Музичне мистецтво” (науковий керівник – доцент Куркіна Сніжана Віталіївна);
 2. Лозова Ірина Сергіївна, студентка ІV курсу природничо-географічного факультету нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності ”Географія” (науковий керівник – доцент Семенюк Лариса Леонтіївна);
 3. Крамаренко Наталія Миколаївна, студентка ІV курсу фізико-математичного факультету нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності ”Технологічна освіта” (науковий керівник − доцент Чистякова Людмила Олександрівна).

16 вересня на базі нашого університету відбувся ІІ (регіональний) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. Всього у змаганнях прийняли участь 13 університетів, 2 коледжі та 3 школи (99 учасників) Кіровоградської, Дніпропетровської, Черкаської та Полтавської областей. Наш університет був представлений трьома командами: KSPU_NotFound, KSPU_HelloWorld та KSPU_BSOD, які посіли відповідно 12-те, 9-те та 23-тє місце серед команд Центрального регіону. Згідно квоти перші дві з названих команд були запрошені та взяли участь у змаганнях ІІ ліги ІІІ-го етапу олімпіади, що проходив 10 жовтня на базі Одеської національної академії харчових технологій. Наша команда KSPU_NotFound стала шостою серед 48 команд у загальному заліку, третьою серед команд вищих навчальних закладів та другою у номінації ”Педагогічні університети”.

Крім олімпіади студенти спеціальності ”Інформатика” приймали участь у таких заходах:

– Всесвітньому програмістському марафоні з написання ігор Global Game Jam Ukraine, якой проводився з 20 по 22 січня. Серед учасників – дві команди студентів IV курсу фізико-математичного факультету;

– 8-го листопада у Центральноукраїнському національному технічному університеті вiдбувся хакатон із програмування та робототехніки, у якому взяли участь бiльше 40 студентів та школярів міста у складi 9 команд.

У конкурсі Стипендіальної програми ”Завтра.UA” Фонду Віктора Пінчука у 2018 році приймали участь 22 студенти університету. Переможцями конкурсу стали двоє наших студентів:

 1. Курята Летиція Іванівна, студентка факультету філології та журналістики (науковий керівник – доцент Фенько Наталя Миколаївна);
 2. Туртуріка Віктор Ігорович, магістрант фізико-математичного факультету (науковий керівник – доцент Паращук Степан Дмитрович).

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей, було надіслано 27 робіт. На відбірковий тур пройшли 10 студентів. Результати конкурсу:

 1. Слющенко Вікторія Олександрівна, студентка мистецького факультету нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності ”Дизайн. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” (науковий керівник – старший викладач Кулініч Лариса Олександрівна);
 2. Москальчук Катерина Віталіївна, студентка факультету історії та права нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальностей “Історія та археологія ” (науковий керівник – доцент Чорний Олександр Васильович).
 3. Осніговська Тетяна Дмитрівна, Слободенюк Юлія Геннадіївна, студентки факультету факультету філології та журналістики нагороджені дипломом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності ”Українська мова, література (з методикою їх викладання)” (науковий керівник – професор Ковтюх Світлана Леонідівна);
 4. Бабій Владислав Ярославович, магістрант фізико-математичного факультету нагороджений дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі ”Прикладна геометрія, інженерна грaфіка та технічна естетика” (науковий керівник – доцент Акбаш Катерина Сергіївна);
 5. Боженко Альбіна Андріївна, магістрантка фізико-математичного факультету нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі ”Гендерні дослідження” (науковий керівник – доцент Акбаш Катерина Сергіївна);
 6. Волчанська Ярослава Олегівна, студентка факультету педагогіки та психології нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності ”Педагогічна та вікова психологія” (науковий керівник – викладач Зубченко Владислав Владиславович).

На VІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів закладів вищої освіти (університети і академії, гуманітарний профіль) студенти факультету філології та журналістики відзначені такими нагородами: Бойко Вікторія Валентинівна отримала диплом ІІ ступеня (науковий керівник – професор Клочек Григорій Дмитрович), Туз Павло Сергійович отримав диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – професор Клочек Григорій Дмитрович).

Кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності щорічно (з 1997 р.) проводить конкурс творчих студентських робіт з конструювання, моделювання та технології виготовлення одягу під назвою ”Палітра моди” (19 квітня 2018 р.). Також студенти спеціальності ”Технологічна освіта” вже пʼятий рік представляють свої кращі роботи на Міжнародному конкурсі дизайнерів ”Мода без кордонів” (20 квітня 2018 р.). Цього року, студенка IV курсу  Тетяна Боса за колекцію вишитих суконь посіла друге місце в номінації ”прет-а-порте”.

Студенти другого, третього, четвертого курсів спеціальності “Правознавство” постійно залучаються до роботи Координаційної ради молодих юристів, що утворена за сприяння Міністерства юстиції Україні та за погодженням Головним управлінням Міністерства юстиції Кіровоградської ОДА.

За підзвітний період студенти факультету іноземних мов взяли участь у міжнародних програмах обміну студентів та вибороли право на навчання (стажування) за кордоном:

 1. Вишневецька Катерина (Стипендіальна програма від Католицької служби академічної підтримки іноземців у Кельнському університеті; програма обміну в Technische Hochschule Köln, м. Кельн);
 2. Бутько Яна (Програма обміну в Johannes Guteberg-Universität Mainz Fachbereich: Translation-, Sprach- und Kulturwissenschaften, м. Йоганнесбург);
 3. Дідоборщ Валерія (Стипендіальний фонд Heinz Seidel – Universität zu Köln, м. Кельн);
 4. Бірзул Марина (Стипендіальний фонд Heinz Seidel – Johannes Gutenberg-Universität Mainz, м. Майнц);
 5. Лимборська Юлія (Стипендіальний фонд Heinz Seidel – Johannes Gutenberg-Universität Mainz, м. Майнц);
 6. Россовська Валерія (Стипендіальний фонд Heinz Seidel – Universität Regensburg);
 7. Назаренко Єлизавета (семестрове навчання у Поморській академії, м. Слупськ, Польща);
 8. Цуркан Вікторія (семестрове навчання у Поморській академії, м. Слупськ, Польща).
 9. Ляшук Анастасія (семестрове навчання у Поморській академії, м. Слупськ, Польща).
 10. Олійник Владислав, студент фізико-математичного факультету, (семестрове навчання у Поморській академії, м. Слупськ, Польща)
 11. Рєзніченко Єлизавета (Стипендіальний фонд Heinz Seidel на навчання в університеті та підготовку магістерської роботи, 01.04.2018-01.06.2018, м. Мюнхен)
 12. Орлова Юлія (Освітня програма Erasmus+. Європейська волонтерська служба. Середня школа № 16, м. Лейпциг, Німеччина. Стажування в якості соціального робітника, 16.09.2017-16.09.2018).

Завдяки тісній міжнародній співпраці факультету іноземних мов з австрійськими партнерами у 2018 році студенти факультету Молчанов Андрій та Крайносвіт Дарія зможуть взяти участь у роботі літньої австрійсько-української школи у м. Львові.

У листопаді 2017 року група студентів факультету іноземних мов традиційно взяла участь у польсько-німецько-українському семінарі “Learning from History” (”Навчання з іторії”).

Студенти мистецького факультету приймали участь у всеукраїнських творчих конкурсах:

– студенти: Романченко Ірина, Олійник Олена, Вінцковська Аліна, Колпак Тетяна, Бочков Дмитро взяли участь та стали лауреатами дипломів І – ІІІ ступенів ІV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу ”Сходинки до майстерності”, котрий проходив 2017 року в м. Кропивницькому;

– студентки: Ковальчук Тетяна, Єпіфанова Наталія, Вінцковська Аліна взяли участь та стали лауреатами дипломів І – ІІІ ступенів Всеукраїнського фестивалю-конкурсу ”Trium-Fest”, котрий проходив 2017 року в м. Кропивницькому;

– студентка Локарєва І. отримала диплом ІІІ ступеня на Міжнародному дитячому музичному конкурсі ”Фестиваль дитячої та музичної творчості В перлина ФЕСТ” (грудень 2017 р., м. Київ);

– конкурс хорових диригентів, вокалістів та малих вокальних форм серед студентів вищих навчальних закладів України (у рамках І Міжнародної студентської науково-практичної конференції ”Європейський вимір культурно-творчої спадщини Бориса Лятошинського”, 19-20 квітня 2018 р.).