Наукова робота студентів за 2020 рік

На даний час в університеті успішно функціонує 202 гуртка і проблемні групи. Найбільше гуртків на фізико-математичному факультеті – 45, факультеті педагогіки та психології – 33. До наукової діяльності в них залучено 1636 студента, що становить 43 % від загальної кількості. Керівництво гуртками та проблемними групами здійснюють майже 200 провідних науково-педагогічних працівників. Серед них професори та кандидати наук складають 75 %.

Одним із найбільш вагомих показників якості науково-дослідної роботи студентів у закладі вищої освіти є наукові студентські конференції.

Протягом 2020 року їх було проведено 10. Серед них: 1 –міжнародна, 3 – всеукраїнські, 1 – міжвузівська, 6 – загальновузівські. Цей показник є свідченням уваги деканатів і кафедр до проблем розвитку студентської науки і зростаючого рівня їхньої активної організаційної діяльності у даному напрямку.

Студентські конференції, проведені в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на протязі 2020 року.

№ п/п

Назва конференції

Термін проведення

Відповідальна кафедра

Результати конференції

Всеукраїнські науково-практичні конференції

1

ХVІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України»

травень 2020 р.

кафедра теорії і методики фізичного виховання

Збірник наукових праць студентів

Випуск 18

2

Всеукраїнська науково-практична конференція
для студентів та молодих науковців «Вивчення і впровадження ідей Василя Сухомлинського в практику сьогодення»

1–2 жовтня 2020 р.

кафедра педагогіки початкової та дошкільної освіти

Збірник наукових праць

3

ІІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Сучасне мистецтво в європейській культурі сьогодення»

27 листопада 2020 р.

кафедра музичного мистецтва та методики музичного виховання

Студентський науковий вісник Випуск 22

4

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Фізико-математичні та комп’ютерні науки, технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи молодих науковців»

20 листопада 2020 р.

кафедри фізико-математичного факультету

 

Міжвузівські студентські конференції

5

Міжвузівська студентська науково-практична онлайн-конференція, присвячена 130-річчю з Дня народження К. Левіна «Теоретичні та методологічні проблеми практичної психології, її перспективи»

24 квітня 2020 р.

кафедра практичної психології

Збірник наукових праць студентів

(83 учасники)

Загальновузівські студентські конференції

6

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми національного законодавства»

17 квітня 2020 р.

кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права,

кафедра галузевого права

Збірник наукових праць

7

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми національного законодавства»

10 листопада 2020 р.

кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права,

кафедра галузевого права

Збірник наукових праць

8

«Історичні, правові, соціокультурні процеси, повсякденне життя та світогляд народів Європи в епоху Середньовіччя та Нового часу»

26 травня 2020 р.

кафедра всесвітньої історії

Збірник наукових праць

Випуск 12

9

«Просопографічні та соціокультурні дослідження в історії Центрально-Східної та Східної Європи в епоху Середньовіччя та Модерний час»

27 жовтня 2020 р.

кафедра всесвітньої історії

Збірник наукових праць

Випуск 13

10

Звітна студентська наукова конференція ЦДПУ ім. Володимира Винниченка

20 травня 2020 р.

науковий відділ університету, кафедри університету

Збірник наукових праць ”Студентський науковий вісник”

Випуск 22

 

Окрім цього, в інших закладах вищої освіти України в конференціях та конкурсах різного рівня взяли активну участь багато наших кращих студентів:

студенти фізико-математичного факультету: Ругало А. – I International Scientific and Practical Conference (Barcelona, Spain, 27-28 January 2020), Дорошенко Н. – III International Scientific Conference «Information And Innovation Technologies In The Xxi Century» (21-22 September 2020, University of Technology, Katowice), Куцюрюба В. – ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Рівне, 18 листопада 2020 р.), Матійко О. – VI Міжнародна науково-практична конференція з дизайну «Екологія мистецтва: дискус ракурсів» (9 вересня 2020 р., Херсон, ХНУ), Парфьонова О. – ХIV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01-04 грудня 2020 р., Харків, НТУ «ХПІ»), Парфьонова О. – Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів, докторантів, молод. учених (14 травня 2020 р., Харків, нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди), Богатиренко Д., Вільховецька Н., Гацелюк В., Горбань А., Губаренко М., Дудін О., Жуков М., Матійко О., Мицюк К., Омельченко А., Парфьонова О., Погоня Є., Чернова С. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну» (24-25.09.2020р., м. Полтава), Пташник З. – ІV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Людина у світлі духовної культури» (19 листопада 2020 р., м. Рівне), Зайченко В. – Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторах" (6 листопада 2020, м. Мукачево), Момот Р. – I Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» ( 16 червня 2020 р., м. Київ);

студенти факультету історії та права: Байбузан В. ‒ Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Правові виклики сучасності: міжнародна міграція в умовах глобалізації» (23 жовтня 2020 р. м. Чернівці Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича), Тимофієнко О., Аркушина Ю., Волкова С. ‒ Міжнар. наук.-практ. конф. «Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини» (27-28 грудня 2019 р., м. Запоріжжя), Крушеніцький В. С. ‒ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (24-25 січня 2020 р., м. Львів), Білоруський Р. ‒ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Правова система України в умовах євроінтеграції» (9 квітня 2020 р., м. Дніпро), Борисенко В., Хоменко Б. ‒ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» (9-10 квітня 2020 м. Харків), Човник А., Аркушина Ю., Притула О., Шарій І., Штефанець М. ‒ ХІІ Міжнародна наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін» (20-21 листопада 2020 р., м. Харків), Солодюк Є. ‒ VІІ Міжнародна наук.-практ. конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (11 грудня 2020 р., м. Харків), Астрейко К., Романович Т., Волкова С., Скубіліна Н. ‒ Міжнародна наук.-практ. конференція «Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права» (05-06 грудня 2020 р., м. Кременчук), Байбузан В. ‒ Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Правові виклики сучасності: міжнародна міграція в умовах глобалізації» (23 жовтня 2020 р., м. Чернівці), Крушеніцький В. ‒ Всеукраїнська інтернет-конференція «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» (24 лютого 2020 р., м. Київ), Притула О. О., Тимофієнко О. А. ‒ VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція: «Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи» (24-25 березня 2020 р., м. Суми), Перерва Є., Пішванова А. ‒ Всеукраїнська наук.-практ. конференція з міжнародною участю «Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми й перспективи» (20 листопада 2020 р., м. Дніпро);

студенти факультету філології та журналістики: Мовсісян В. ‒ «Priority directions of science and technology developmentthe» 3rd International scientific and practical conference (Kyiv, 2020), Поддєнєжна А. ‒ II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Science and education: problems, prospects and innovations» (Кіото, Японія. 2020),

студенти факультету педагогіки та психології: Щекодіна О., Янчевська Д. – Міжнародна науково-практична конференція «Dynamics of the development of world science» (15–17 квітня 2020 р., м. Ванкувер, Канада), Щекодіна О., Янчевська Д., Горлова Ю. – XХVII Міжнародна студентська науково-практична конференція «От идеи – к инновации» (23 квітня 2020 р., м. Мозирь, Білорусія), Рябоконь С., Фундова І. – Всеукраїнська студентська інтернет-конференція «Проблеми і перспективи розвитку освіти ХХІ століття» (11-12 листопада 2020 р., м. Умань), Небелиця Ю. – VI Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дошкільна освіта: від традицій до інновацій» (27 листопада 2020 р., м. Суми);

студенти факультету фізичного виховання: Патлатий З. ‒ Міжнародна науково-практична конференція “підготовка фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації на сучасному етапі: проблеми теорії та практики” (м. Київ), Акіменко Т., Кучеренко А. ‒ І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Фізична культура, спорт та здоров’я різних груп населення (м. Черкаси), Бацула А. ‒ ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку» (м. Дніпро), Солдатенко В. ‒ Міжнар. наук.-практ. конференція «Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Одеса), Солдатенко В. ‒ Міжнар. наук.-практ. конференція «Підготовка фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації на сучасному етапі» (м. Київ, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського), Грицик В. ‒ Міжнар. наук.-практ. конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (м. Суми, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти), Довженко М., Фомуляєв В., Каргополова А., Акіменко Т., Кучеренко А. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я різних груп населення» (м. Черкаси, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького), Турчин А. В. V Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини», (м. Полтава);

студенти природничо-графічного факультету: Лєвша Л. ‒ «Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica» (5 Juni, 2020. Stuttgart, Deutschland), Балинська Н., Гусліста А., Якимович В. ‒ «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи» (14 травня 2020 р., м. Тернопіль), Образенко А. ‒ «Наука, технології, інновації: тенденції розвитку в Україні та світі», студентська (17 квітня 2020 р., м. Харків), Кривенко Г. ‒ «Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія та практика» (29–30 квітня 2020 р., м. Вінниця), Лєвша Л. ‒ «Сучасні світові тенденції розвитку науки, технологій та Інновацій» (28–29 червня 2020 р., м. Ужгород), Бережний О. ‒«Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates» (August 17-18, 2020, Dnipro), Тихонова А. ‒ «Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення» (15 жовтня, 2020 р., м. Київ), Білоконенко Д., Жердієва І., Лазаренко А. ‒ Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні й наукові виміри географії та туризму» (18 листопада 2020 р., м. Полтава, ПНПУ ім. В. Г. Короленка), Бережний О., Діцуленко М., Каленчук Е., Колісник А., Лєвша Л., Москвяк Д., Начоса Н., Самойленко Ю. ‒ Всеукраїнський науково-методичний семінар: «Проблеми становлення інклюзивної освіти: теорія та практика» (24-25 листопада 2020 р., м. Умань), Ляшок К., Тихонова А. ‒ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції» (13 листопада 2020 р., м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

студенти мистецького факультету: Степанова Л., Русіна А., Антощенко Г. ‒ The 5th International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (December 9-11, 2020, London, United Kingdom), Затуливітер О. ‒ The 3rd International scientic and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovation” (December 2-4, 2020, Kyoto, Japan. 2020), Погрібна О. ‒ Міжнародна науково-практична конференція (23-24 березня 2020 р., м. Львів), Вишняк А.,. Терновенко М. ‒ III Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні шляхи розвитку науки та освіти» (5-6 травня 2020 р., м. Львів), Шумілова М.‒ VI Всеукраїнська наукова конференція «Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва (23 квітня 2020 р., м. Черкаси), Владислав Б., Омельченко М., Аліна Р. ‒ VІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури» (Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 2020 р.).

студенти факультету іноземних мов: Молоканова Н., Скриль К. ‒ І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (м. Дніпро, 6-7 лютого 2020 р.), Луніна Ю. ‒ І Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку науки і технологій» (м. Київ, 27-29 вересня 2020 р.), Хмарук П. ‒ ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» (м. Дніпро, 8-9 жовтня 2020 р.), Скриль К., Молоканова Н. ‒ І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (6-7 лютого 2020 р., м. Дніпро), Хмарук П. ‒ ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» (8-9 жовтня 2020 р., Дніпро), Луніна Ю. ‒ І Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку науки і технологій» (27-29 вересня 2020 р., м. Київ), Касьяненко К. ‒ Міжнародна науково-практична конференція: Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів (13-14 листопада 2020 р., м. Львів), Голик О. ‒ II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути» (м. Дніпро, 17-18 серпня 2020 р.), Курносова А., Долгушева О. ‒ III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди» (27 лютого 2020 р., м. Харків).

На базі факультету історії та права проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія та археологія». До галузевої конкурсної комісії надійшло 111 робіт з 62 закладів вищої освіти України. 8-9 квітня відбувся підсумковий етап конкурсу, за яким було визнано переможцями 28 учасників. До галузевої конкурсної комісії конкурсу входили десять викладачів каведри історії України та кафедри всесвітньої історії: Філоретова Лариса Мартіївна, Козир Ірина Анатоліївна, Токар Наталя Миколаївна, Чорний Олександр Васильович, Бабак Оксана Іванівна, Житков Олександр Анатолійович, Пономаренко Людмила Василівна, Проскурова Світлана Володимирівна, Грінченко Віктор Григорович, Ковальков Олександр Леонідович.

14-16 квітня 2020 р. у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті мав проходити ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності ”Українська мова та література". Олімпіада перенесена через локдаун.

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей, було надіслано 29 робіт. На відбірковий тур пройшли 7 студентів. Результати конкурсу:

1. Пахолівецький Віталій Юрійович, студент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету історії та права нагороджений дипломом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія та археологія» (науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Філоретова Лариса Мартіївна);

2. Скляренко Надія Олександрівна, студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти фізико-математичного факультету нагороджена дипломом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Технології легкої промисловості» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Єжова Ольга Володимирівна);

3. Приподобна Каріна Сергіївна, студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету історії та права нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Транспортні технології (Транспортне право)» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Соболь Євген Юрійович);

4. Черепова Наталія В’ячеславівна, студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету філології та журналістики нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Українська мова, література (з методикою їх викладання)» (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Нестеренко Тетяна Анатоліївна; керівник команди – кандидат філологічних наук, професор Ковтюх Світлана Леонідівна);

5. Климчук Наталія Олександрівна, студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти фізико-математичного факультету нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Науки про Землю (Гідрометеорологія)» (науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Акбаш Катерина Сергіївна);

6. Криховецька О. О., студентка фізико-математичного факультету отримала диплом ІІ ступеня у номінації «Цивільна безпека» на V Всеукраїнському конкурсі «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Пуляк Ольга Василівна).

Студенти спеціальності «Комп'ютерні науки» приймали участь у першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування All-Ukrainian Collegiate Programming Contest АСМ-ІСРС 2020, що є етапом сітової першості (26 вересня 2020 р.). Від нашого університету в цьому році участь у змаганнях взяли чотири команди: CUSPU_BSOD у складі магістрантів Олександра Сиволапа, Антона Ноги та Євгенія Філоненка, CUSPU_return_NULL у складі магістранта Костянтина Горбача та студентів 4 курсу Романа Бондаренка та Євгенія Москальова, CUSPU_team у складі студентів 3 курсу Максима Грицуна, Ігора Владковського та Єгора Клименка, CUSPU_KN19 у складі студентів 2 курсу Олександра Гаврилюка, Сергія Гриневича та Микити Шилова. Дві команди CUSPU_BSOD та CUSPU_return_NULL  запрошені до участі в другому етапі.

У конкурсі Стипендіальної програми ”Завтра.UA” Фонду Віктора Пінчука у 2020 році приймали участь 16 студентів університету.

На Х Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів закладів вищої освіти (університети і академії, гуманітарний профіль) студентка факультету філології та журналістики Івашина Оксана Олександрівна отримала диплом ІІ ступеня (науковий керівник – професор Клочек Григорій Дмитрович).

На всеукраїнському конкурсі «Права людини в медіа: від розуміння до змін» (організатори конкурсу: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Центр прав людини ZMINA та Програма Розвитку ООН, м. Київ, червень 2020 р.) Федоренко Дар'я зайняла ІІ місце (науковий керівник –ст. викладач Пикалюк Р. В.)

 

Під керівництвом викладачів кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності студенти прийняли участь таких заходах:

‒ Міжнародний онлайн-конкурс творчих робіт «Prime Art» (21.11-5.12.2020 р., Вища технічна школа в Катовіце, Польща) в рамках реалізації Міжнародного наукового проєкту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі». Дипломи Лауреатів конкурсу: Матійко О. (керівник – Н. В. Мироненко), Парфьонова О. (керівник – Т. В. Куценко), Скляренко Н. (керівник – О. В. Абрамова). Сертифікати учасників конкурсу: Абрамова Л., Біла К., Богатиренко Д., Власова Н., Горяєва А., Дубровіна Н., Момот Р., Мицюк К., Омельченко А., Погоня Е., Старостенко К., Швайка В.

‒ Всеукраїнський Fashion Fest «Квітка життя» в рамках Всеукраїнського свята театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти», 27.09.2020 р., Кропивницький. Нагорода – Диплом ЦДПУ ім. Винниченка.

‒ онлайн-конкурс творчих робіт «Арт-дизайн «Дивосвіт» у рамках реалізації Міжнародного наукового проекту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі», організатором якого виступила «Вища Технічна школа в Катовіце», м. Катовіце, Польща.

‒ студенти груп КТ19Б-С (Головченко Вікторія, Кас’янова Юлія) та КТ18Б (Лілія Абрамова, Апанасєвич Богдан) під керівництвом викладача кафедри ТМТПОПБЖ Соменка Д. В. подали до участі свої роботи з Web-дизайну, над якими вони активно працювали з початку семестру. На основі висновків конкурсної (експертної) комісії в номінаціях «Краще інформаційне наповнення» та «Краща графічна реалізація Web-сайту» був нагороджений дипломом переможця студент нашого факультету, групи КТ18Б – Апанасєвич Богдан

‒ конкурс «Галерея молодих талантів» ПНПУ ім. В. Г.Короленка, м. Полтава, нагорджені грамотою студенти Литвин Лариса та Гречанюк Інна.

 

Студенти університету приймали участь у круглих столах, організованих ЦДПУ ім. В. Винниченка та інших ЗВО і установах:

‒ круглий стіл «Права студентів в умовах трансформації вищої освіти» (8 грудня 2020 р. м. Кропивницький, ЦДПУ ім.В. Винниченка, факультет історії та права, Юридична клініка «Artium De Lex);

‒ круглий стіл «Права дитини: міжнародне та вітчизняне законодавство» (10 грудня 2020 р., м. Кропивницький, ЦДПУ ім.В. Винниченка, факультет історії та права);

‒ круглий стіл «Студенти як основний орієнтир у діяльності закладу вищої освіти» (10 грудня 2020 р., м. Кропивницький ЦДПУ ім. В. Винниченка, факультет історії та права Юридична клініка «Artium De Lex», Студентська рада);

‒ студенти факультету фізичного виховання: Чала В., Журба А., Лукашевський В. брали участь у круглому столі «Єдиноборства в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку», який проходив в навчально-науковому інституті спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь.

 

Студенткою Сябренко К. (науковий керівник ‒ Бохан. Ю. В.) отримано авторське свідоцтво на літературний письмовий твір наукового характеру «Обґрунтування методики аналізу, розробка експрес-методу і технологія виготовлення тест-систем для визначення тіоціанатів у біологічних рідинах» (Авторське право і суміжні права/ бюлетень № 57 (Україна), № 96323 від 25.02.2020.)

 

Міжнародна співпраця:

‒ міжнародна співпраця за програмою «Американська електоральна географія» на базі Державного Університету Південної Дакоти (05.09.20 – 14.11.2020 р.) (студенти ГК17Б – Жердієва І., Степаненко Я., студент ГМ19Б – Нечай Д.);

‒ студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Івашура О. брала участь у конкурсі творчих робіт «Погляд молоді» в рамках реалізації Міжнародного наукового проекту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» у Вищій технічній школі м. Катовіце (Польща), була нагороджена дипломом «За перемогу у конкурсі творчих робіт «Погляд молоді»;

‒ студентки ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Чала В., Журба А. брали участь у І Відкритому конкурсі студентських наукових робіт з філософії: «1:0 на користь ”Нового гравця”? … людина та її буття на порозі глобальних зрушень…» у Вищій технічній школі м. Катовіце (Польща), були відзначені дипломами за перемогу у даному конкурсі;

‒ студентка факультету іноземних мов Коваленко Вікторія отримала грант фонду «Ганса Зайделя» (науковий керівник Білоус О. М. та мала пройти двомісячне стажування в технічному університеті м. Кельн (Німеччина) на кафедрі міжкультурної комунікації та перекладу (реалізація проекту перенесена на 2021 р.)

‒ сім студентів навчалися за програмою академічного обміну (Поморська академія у м. Слупськ, Польща);

‒ участь у конкурсі від «English Speaking Union Ukraine» Євтушенко Т. (2 курс), Назаренко А. (3 курс);

‒ участь у вебінарі «Preparing to manage human resources», університет Мінесоти, Бідна А. (3 курс).

 

Студенти мистецького факультету приймали участь у всеукраїнських творчих конкурсах:

– І Міжнародний конкурс-фестиваль «Співограй» (м. Кропивницький, 2020 р.): Локарєва І. нагороджена диплом І ступеня (керівник ‒ викладач Гайдай Л. В.);

– ІV Міжнародний фестиваль-конкурс талантів «Твоя мрія» (м. Кропивницький, 2020 р.): Локарєва І. ‒ Гран-прі (керівник ‒ викладач Гайдай Л. В.);

– ХІV Міжнародний фестиваль-конкурс «Тrium-Fest» (м. Кропивницький, 2020 р.): Романова А. ‒ диплом І ступеня (керівник ‒ доцент Свещинська  Н. В.);

– VІІ Міжнародний фестиваль-конкурс «Сходинки до майстерності», (м. Кропивницький, 2020 р.): Епіфанова Н., Капінос Д., Матуляк А., Жукова К., Колпак Т. (дипломи І ступеня);

Узагальнені результати студентської наукової роботи подані у таблиці.

 

Таблиця. Наукова робота студентів Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за 2020 рік.

Факультети університету

Кількість студентів задіяних у дослідженнях

Наукові гуртки

Участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях і семінарах

Участь студентів у І турі олімпіади

Відзнаки на конкурсах та олімпіадах

Публікації

Кількість гуртків

Кількість студентів

Історії та права

166

21

137

107

65

5

128

Фізико-математичний

145

45

303

53

80

10

83

Філології та журналістики

277

29

388

8

70

3

31

Іноземних мов

178

21

128

26

58

3

38

Педагогіки та психології

279

33

294

47

125

3

234

Фізичного виховання

116

17

118

85

65

3

95

Мистецький

110

17

98

19

50

4

51

Природничо-географічний

122

19

170

47

55

3

49

Всього

1393

202

1636

392

568

34

709

 

Наукова робота студентів за 2018 рік

На даний час в університеті успішно функціонує 201 гурток і проблемна група. Найбільше гуртків на фізико-математичному факультеті – 47, факультеті філології та журналістики – 37. До наукової діяльності в них залучено 1682 студента, що становить 38 % від загальної кількості. Керівництво гуртками та проблемними групами здійснюють майже 180 провідних науково-педагогічних працівників. Серед них професори та кандидати наук складають 75 %.

Одним із найбільш вагомих показників якості науково-дослідної роботи студентів у закладі вищої освіти є наукові студентські конференції.

Протягом 2017-2018 навчального року їх було проведено 11. Серед них: 4 – всеукраїнські, 1 – міжвузівська, 6 – загальновузівські. Цей показник є свідченням  уваги деканатів і кафедр до проблем розвитку студентської науки і зростаючого рівня їхньої активної організаційної діяльності у даному напрямку.

Студентські конференції, проведені в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на протязі 2017-2018 навчального року.

№ п/п

Назва конференції

Термін проведення

Відповідальна кафедра

Результати конференції

Всеукраїнські науково-практичні конференції

1

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених ”Фізика. Математика. Комп’ютерні науки. Статистика. Освітні вимірювання. Технології. Навчання ”

29-30 березня 2018 р.

Фізико-математичний факультет

Збірник наукових праць студентів

2

Міжнародна студентська науково-практична конференція ”Європейський вимір культурно-творчої спадщини Бориса Лятошинського”

19-20 квітня 2018 р.

мистецький факультет

кафедра вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

 

3

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція ”Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України ”

17-18 травня

2018 р.

кафедра теорії і методики фізичного виховання

 

4

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція для студентів та молодих науковців ”Вивчення і впровадження в навчально-виховний процес середньої та вищої школи педагогічних ідей Василя Сухомлинського”

27–28 вересня 2017 р.

кафедра педагогіки початкової та дошкільної освіти

 

Міжвузівські студентські конференції

5

Міжвузівська студентська науково-практична конференція ”Психологія особистості: традиції та сучасність”

14 квітня 2018 р.

кафедра практичної психології

Збірник наукових праць студентів

Загальновузівські студентські конференції

6

Актуальні проблеми управління навчальним закладом: досвід та перспективи

24 жовтня

2017 р.

кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

Збірник наукових праць

7

Соціально-професійне становлення викладача вищої школи: реалії та перспективи

24 жовтня

2017 р.

кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

Збірник наукових праць

8

Актуальні проблеми національного законодавства

6 грудня 2017 р.

кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права,

кафедра галузевого права

Збірник наукових праць

9

Актуальні проблеми всесвітньої історії

12 грудня

2017 р.

кафедра всесвітньої історії

 

10

Актуальні проблеми національного законодавства

24 квітня 2018 р.

кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права,

кафедра галузевого права

Збірник наукових праць

11

Звітна студентська наукова конференція ЦДПУ

ім. Володимира Винниченка

16 травня 2018 р.

науковий відділ університету, кафедри університету

Збірник наукових праць ”Студентський науковий вісник”

Окрім цього, в інших закладах вищої освіти України в конференціях та конкурсах різного рівня взяли активну участь багато наших кращих студентів:

студенти факультету історії та права прийняли участь у Міжнародних науково-практичних конференціях: Близнець П., Демченко А., Єременко Д., Зіновьєва О., Матяж А., Ніколенко М., Пихтіна П. Тимофієнко О., Чубар Д. – ”Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів” (12-13 жовтня 2017, м. Київ), Гребенюк Д., Гудаліна О., Красножонов А., Мартишевська П., Мітькова І. – ”Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті” (20-21 жовтня 2017 р., м. Львів), Гребенюк Д., Штейнікова А., Мартишевська П. – Права та обов’язки людини у сучасному світі (10-11 листопада 2017 р., м. Одеса), Ковбасюк О. А., Сибірцева Л. С., Шашкова А. О., Кашуба О. В., Афтеній А. – ”Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє” (3-4 листопада 2017 р., м. Харків);

студенти факультету педагогіки та психології: Кондрашова К. – ХVII Международная научно-практическая конференция: ”Взаимодействие преподавателя и студента в условиях университетского образования: проблемы и перспективы” (2–6 сентября 2017 г., г. Китен, Республика Болгария), Федоренко Л., Мовчан Л., Боровик А., Зубчик Л., Костиря Н., Мінаєва Я., Мурашко В., Митошоп Н., Паливода Т., Слюсаренко Л., Сідельниченко А., Степаненко Р., Тритяк А., Васюта І., Голинська С. – ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, магістрантів та молодих науковців ”Дошкільна освіта: від традицій до інновацій” (11–12 жовтня 2017 р., м. Суми), Мовчан Л., Степанюк Т., Чорна Н., Паніотова Ю., Данілова Н., Самодіна Ю., Костиря Н., Сідельниченко А., Степаненко Р., Тритяк А. – студентська інтернет-конференція ”Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи” (29–30 листопада 2017 р., м. Івано-Франківськ);

студенти факультету фізичного виховання: тридцять два студенти прийнял участь у XІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній Інтернет-конференції ”Дидактико-методичні аспекти фізичної культури” (м. Херсон, Херсонський державний університет, 2018 р.), Мартишевський Антон, Бабаліч Вікторія у Всеукраїнській науково-практичній конференції ”Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології” (м. Запоріжжя, 2018 р.), Щербина Олександр, Бабаліч Вікторія – Міжнародна науково-практична конференція ”Пріорітети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті” (м. Одеса, 2018 р.), Чупилко Володимир, Бабаліч Вікторія, Макєєв Владислав, Маленюк Тетяна – ІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція “Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах” (м. Дніпро, 2018 р.), Кравченко Романа, Маленюк Тетяна – Міжнародна науково-практична конференція ”Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації” (м. Дніпро, 2018 р.);

студенти факультету іноземних мов: Мазур Алла прийняла участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції ”Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення” (24-25 листопада 2017 р., м. Одеса, Міжнародний гуманітарний університет); Вихрист Анна – Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю ”Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди” (17 січня 2018 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

На базі факультету історії та права проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальностей ”Історія та археологія”. До галузевої конкурсної комісії надійшло 105 робіт із 53 закладів вищої освіти України. 11 квітня відбулася підсумкова науково-практична конференція конкурсу, до участі в якій було допущено допущено 28 учасників з 22 ЗВО. До складу галузевої конкурсної комісії конкурсу входили десять викладачів каведри історії України та всесвітньої історії: Філоретова Лариса Мартіївна, Козир Ірина Анатоліївна, Токар Наталя Миколаївна, Чорний Олександр Васильович, Бабак Оксана Іванівна, Житков Олександр Анатолійович, Пономаренко Людмила Василівна, Проскурова Світлана Володимирівна, Грінченко Віктор Григорович, Ковальков Олександр Леонідович.

17-19 квітня 2018 р. у Центральноукраїнськомуському державному педагогічному університеті проходив  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності ”Музичне мистецтво”, у якому взяли участь 41 студент із дев’ятнадцяти закладів вищої освіти України. Олімпіада проводилася на базі мистецького факультету. Активну участь у роботі оргкомітету та журі приймав участь професорсько-викладацький склад кафедри музичного мистецтва і хореографії: Черкасов Володимир Федорович, Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна, Куркіна Сніжана Віталіївна, Стукаленко Зоя Михайлівна, Бродський Геннадій Леонідович, Сметана Сергій Олександрович та інші викладачі і співробітники факультету та університету.

На ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017 році університет делегував 32 студента. Результати участі:

 1. Романченко Ірина Володимирівна, студентка мистецького факультету нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності “Музичне мистецтво” (науковий керівник – доцент Куркіна Сніжана Віталіївна);
 2. Лозова Ірина Сергіївна, студентка ІV курсу природничо-географічного факультету нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності ”Географія” (науковий керівник – доцент Семенюк Лариса Леонтіївна);
 3. Крамаренко Наталія Миколаївна, студентка ІV курсу фізико-математичного факультету нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності ”Технологічна освіта” (науковий керівник − доцент Чистякова Людмила Олександрівна).

16 вересня на базі нашого університету відбувся ІІ (регіональний) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. Всього у змаганнях прийняли участь 13 університетів, 2 коледжі та 3 школи (99 учасників) Кіровоградської, Дніпропетровської, Черкаської та Полтавської областей. Наш університет був представлений трьома командами: KSPU_NotFound, KSPU_HelloWorld та KSPU_BSOD, які посіли відповідно 12-те, 9-те та 23-тє місце серед команд Центрального регіону. Згідно квоти перші дві з названих команд були запрошені та взяли участь у змаганнях ІІ ліги ІІІ-го етапу олімпіади, що проходив 10 жовтня на базі Одеської національної академії харчових технологій. Наша команда KSPU_NotFound стала шостою серед 48 команд у загальному заліку, третьою серед команд вищих навчальних закладів та другою у номінації ”Педагогічні університети”.

Крім олімпіади студенти спеціальності ”Інформатика” приймали участь у таких заходах:

– Всесвітньому програмістському марафоні з написання ігор Global Game Jam Ukraine, якой проводився з 20 по 22 січня. Серед учасників – дві команди студентів IV курсу фізико-математичного факультету;

– 8-го листопада у Центральноукраїнському національному технічному університеті вiдбувся хакатон із програмування та робототехніки, у якому взяли участь бiльше 40 студентів та школярів міста у складi 9 команд.

У конкурсі Стипендіальної програми ”Завтра.UA” Фонду Віктора Пінчука у 2018 році приймали участь 22 студенти університету. Переможцями конкурсу стали двоє наших студентів:

 1. Курята Летиція Іванівна, студентка факультету філології та журналістики (науковий керівник – доцент Фенько Наталя Миколаївна);
 2. Туртуріка Віктор Ігорович, магістрант фізико-математичного факультету (науковий керівник – доцент Паращук Степан Дмитрович).

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей, було надіслано 27 робіт. На відбірковий тур пройшли 10 студентів. Результати конкурсу:

 1. Слющенко Вікторія Олександрівна, студентка мистецького факультету нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності ”Дизайн. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” (науковий керівник – старший викладач Кулініч Лариса Олександрівна);
 2. Москальчук Катерина Віталіївна, студентка факультету історії та права нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальностей “Історія та археологія ” (науковий керівник – доцент Чорний Олександр Васильович).
 3. Осніговська Тетяна Дмитрівна, Слободенюк Юлія Геннадіївна, студентки факультету факультету філології та журналістики нагороджені дипломом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності ”Українська мова, література (з методикою їх викладання)” (науковий керівник – професор Ковтюх Світлана Леонідівна);
 4. Бабій Владислав Ярославович, магістрант фізико-математичного факультету нагороджений дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі ”Прикладна геометрія, інженерна грaфіка та технічна естетика” (науковий керівник – доцент Акбаш Катерина Сергіївна);
 5. Боженко Альбіна Андріївна, магістрантка фізико-математичного факультету нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі ”Гендерні дослідження” (науковий керівник – доцент Акбаш Катерина Сергіївна);
 6. Волчанська Ярослава Олегівна, студентка факультету педагогіки та психології нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності ”Педагогічна та вікова психологія” (науковий керівник – викладач Зубченко Владислав Владиславович).

На VІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів закладів вищої освіти (університети і академії, гуманітарний профіль) студенти факультету філології та журналістики відзначені такими нагородами: Бойко Вікторія Валентинівна отримала диплом ІІ ступеня (науковий керівник – професор Клочек Григорій Дмитрович), Туз Павло Сергійович отримав диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – професор Клочек Григорій Дмитрович).

Кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності щорічно (з 1997 р.) проводить конкурс творчих студентських робіт з конструювання, моделювання та технології виготовлення одягу під назвою ”Палітра моди” (19 квітня 2018 р.). Також студенти спеціальності ”Технологічна освіта” вже пʼятий рік представляють свої кращі роботи на Міжнародному конкурсі дизайнерів ”Мода без кордонів” (20 квітня 2018 р.). Цього року, студенка IV курсу  Тетяна Боса за колекцію вишитих суконь посіла друге місце в номінації ”прет-а-порте”.

Студенти другого, третього, четвертого курсів спеціальності “Правознавство” постійно залучаються до роботи Координаційної ради молодих юристів, що утворена за сприяння Міністерства юстиції Україні та за погодженням Головним управлінням Міністерства юстиції Кіровоградської ОДА.

За підзвітний період студенти факультету іноземних мов взяли участь у міжнародних програмах обміну студентів та вибороли право на навчання (стажування) за кордоном:

 1. Вишневецька Катерина (Стипендіальна програма від Католицької служби академічної підтримки іноземців у Кельнському університеті; програма обміну в Technische Hochschule Köln, м. Кельн);
 2. Бутько Яна (Програма обміну в Johannes Guteberg-Universität Mainz Fachbereich: Translation-, Sprach- und Kulturwissenschaften, м. Йоганнесбург);
 3. Дідоборщ Валерія (Стипендіальний фонд Heinz Seidel – Universität zu Köln, м. Кельн);
 4. Бірзул Марина (Стипендіальний фонд Heinz Seidel – Johannes Gutenberg-Universität Mainz, м. Майнц);
 5. Лимборська Юлія (Стипендіальний фонд Heinz Seidel – Johannes Gutenberg-Universität Mainz, м. Майнц);
 6. Россовська Валерія (Стипендіальний фонд Heinz Seidel – Universität Regensburg);
 7. Назаренко Єлизавета (семестрове навчання у Поморській академії, м. Слупськ, Польща);
 8. Цуркан Вікторія (семестрове навчання у Поморській академії, м. Слупськ, Польща).
 9. Ляшук Анастасія (семестрове навчання у Поморській академії, м. Слупськ, Польща).
 10. Олійник Владислав, студент фізико-математичного факультету, (семестрове навчання у Поморській академії, м. Слупськ, Польща)
 11. Рєзніченко Єлизавета (Стипендіальний фонд Heinz Seidel на навчання в університеті та підготовку магістерської роботи, 01.04.2018-01.06.2018, м. Мюнхен)
 12. Орлова Юлія (Освітня програма Erasmus+. Європейська волонтерська служба. Середня школа № 16, м. Лейпциг, Німеччина. Стажування в якості соціального робітника, 16.09.2017-16.09.2018).

Завдяки тісній міжнародній співпраці факультету іноземних мов з австрійськими партнерами у 2018 році студенти факультету Молчанов Андрій та Крайносвіт Дарія зможуть взяти участь у роботі літньої австрійсько-української школи у м. Львові.

У листопаді 2017 року група студентів факультету іноземних мов традиційно взяла участь у польсько-німецько-українському семінарі “Learning from History” (”Навчання з іторії”).

Студенти мистецького факультету приймали участь у всеукраїнських творчих конкурсах:

– студенти: Романченко Ірина, Олійник Олена, Вінцковська Аліна, Колпак Тетяна, Бочков Дмитро взяли участь та стали лауреатами дипломів І – ІІІ ступенів ІV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу ”Сходинки до майстерності”, котрий проходив 2017 року в м. Кропивницькому;

– студентки: Ковальчук Тетяна, Єпіфанова Наталія, Вінцковська Аліна взяли участь та стали лауреатами дипломів І – ІІІ ступенів Всеукраїнського фестивалю-конкурсу ”Trium-Fest”, котрий проходив 2017 року в м. Кропивницькому;

– студентка Локарєва І. отримала диплом ІІІ ступеня на Міжнародному дитячому музичному конкурсі ”Фестиваль дитячої та музичної творчості В перлина ФЕСТ” (грудень 2017 р., м. Київ);

– конкурс хорових диригентів, вокалістів та малих вокальних форм серед студентів вищих навчальних закладів України (у рамках І Міжнародної студентської науково-практичної конференції ”Європейський вимір культурно-творчої спадщини Бориса Лятошинського”, 19-20 квітня 2018 р.).