Підсумки наукової діяльності студентів університету у 2021-2022 навчальному році: регіональний, всеукраїнський та міжнародний рівень

На даний час в університеті успішно функціонує 162 гуртки і проблемні групи. Найбільше гуртків на факультеті педагогіки, психології та мистецтв – 49, факультеті математики, природничих наук та технологій – 44. До наукової діяльності в них залучено 1235 студентів, що становить 37 % від загальної кількості. Керівництво гуртками та проблемними групами здійснюють 165 провідних науково-педагогічних працівників. Серед них професори та кандидати наук складають більше 90 %.

Протягом 2021-2022 н. р. було проведено 12 студентських наукових конференцій. Серед них: 1 – міжнародна, 5 – всеукраїнські, 6 – загальновузівські. Цей показник є свідченням уваги деканатів і кафедр до проблем розвитку студентської науки і зростаючого рівня їхньої активної організаційної діяльності у даному напрямку.

Підсумки наукової діяльності студентів університету за 2020‒2021 н.р.

На даний час в університеті успішно функціонує 202 гуртка і проблемні групи. Найбільше гуртків на фізико-математичному факультеті – 45, факультеті педагогіки та психології – 33. До наукової діяльності в них залучено 1636 студентів, що становить 43 % від загальної кількості. Керівництво гуртками та проблемними групами здійснюють майже 200 провідних науково-педагогічних працівників. Серед них професори та кандидати наук складають 75 %.

Одним із найбільш вагомих показників якості науково-дослідної роботи студентів у закладі вищої освіти є наукові студентські конференції.

Протягом 2020−2021 навчального року їх було проведено 11. Серед них: 2 – міжнародні, 4 – всеукраїнські, 5 – загальновузівські. Цей показник є свідченням уваги деканатів і кафедр до проблем розвитку студентської науки і зростаючого рівня їхньої активної організаційної діяльності у даному напрямку.

Наукова робота студентів за 2018 рік

На даний час в університеті успішно функціонує 201 гурток і проблемна група. Найбільше гуртків на фізико-математичному факультеті – 47, факультеті філології та журналістики – 37. До наукової діяльності в них залучено 1682 студента, що становить 38 % від загальної кількості. Керівництво гуртками та проблемними групами здійснюють майже 180 провідних науково-педагогічних працівників. Серед них професори та кандидати наук складають 75 %.

Одним із найбільш вагомих показників якості науково-дослідної роботи студентів у закладі вищої освіти є наукові студентські конференції.

Протягом 2017-2018 навчального року їх було проведено 11. Серед них: 4 – всеукраїнські, 1 – міжвузівська, 6 – загальновузівські. Цей показник є свідченням  уваги деканатів і кафедр до проблем розвитку студентської науки і зростаючого рівня їхньої активної організаційної діяльності у даному напрямку.