20 травня 2020 року у режимі відеоконференції відбулася звітна конференція наукового студентського товариства Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за 2019-2020 навчальний рік.

Із вступним словом та привітаннями до учасників конференції звернувся доктор філологічних наук, професор,  проректор з наукової роботи С. П. Михида.

Із доповідями виступили: студент природничо-географічного факультету Волощук Максим – «Закономірності поширення радонової радіації у приміщеннях території Центральної України (межиріччя Дніпро – Синюха)»; студентка мистецького факультету Ніконова Христина – «Проблеми реставрації живопису художників-аматорів»; студент факультету історії та права Пахолівецький Віталій – «Єврейська громада Єлисаветграда (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття)»; студентка фізико-математичного факультету Климчук Наталія – «Зміна екстремальних кліматичних показників на Кіровоградщині за останні 20 років у контексті глобального потепління»; студент факультету історії та права Крушеніцький Владислав – «Освітній омбудсмен як складник державно-громадської моделі управління освітою в Україні».

Завідувач відділу науково-дослідної діяльності студентів, доцент О. О. Чінчой підвів підсумки наукової роботи за 2019-2020 навчальний рік.

Вагомим здобутком студентів університету стала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей:

1. Пахолівецький Віталій Юрійович, студент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету історії та права нагороджений дипломом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія та археологія» (науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Філоретова Лариса Мартіївна);

2. Скляренко Надія Олександрівна, студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти фізико-математичного факультету нагороджена дипломом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Технології легкої промисловості» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Єжова Ольга Володимирівна);

3. Приподобна Каріна Сергіївна, студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету історії та права нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Транспортні технології (Транспортне право)» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Соболь Євген Юрійович);

4. Черепова Наталія В’ячеславівна, студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету філології та журналістики нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Українська мова, література (з методикою їх викладання)» (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Нестеренко Тетяна Анатоліївна; керівник команди – кандидат філологічних наук, професор Ковтюх Світлана Леонідівна);

5. Климчук Наталія Олександрівна, студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти фізико-математичного факультету нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Науки про Землю (Гідрометеорологія)» (науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Акбаш Катерина Сергіївна).

На Всеукраїнському Шекспірівському конкурсі студентських дослідницьких і креативних проектів імені Віталія Кейса (м. Запоріжжя, листопад 2019 р.) приймали участь 3 студенти університету, Черненко Олена нагороджена дипломом ІІІ ступеня (науковий керівник ‒ доцент Іваненко Надія Вікторівна).

Тарануха Роман Віталійович, студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземних мов нагороджений дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі художнього перекладу (науковий керівник ‒ асистент Кіт Лариса Миколаївна).

1 result

2 result

3 result