19-20 квітня 2018 року на мистецькому факультеті відбулася І Міжнародна студентська науково-практична конференція «Європейський вимір культурно-творчої спадщини Бориса Лятошинського», в рамках якої пройшли конкурси хорових диригентів, вокалістів та малих вокальних форм серед студентів вищих навчальних закладів України. Конкурс диригентів та вокалістів проводиться кафедрою вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання щорічно, але цього року він набув статусу Міжнародного, розширив свої межі і доповнився конкурсом малих вокальних форм. Вітальним словом учасників вищезгаданих заходів зустрів доктор філологічних наук, професор і проректор з наукової роботи ЦДПУ ім. В.Винниченка Михида С.П.

Програма кожного учасника конкурсу диригентів, присвяченого 50-річчю з дня пам’яті Бориса Лятошинського, складалася з двох творів: конкурсного твору «Із-за гаю сонце сходить» на вірші Т. Шевченка (для студентів з диригентською підготовкою) чи «Слава тим, хто прагне волі» на вірші М. Рильського (для студентів без диригентської підготовки) з усною презентацією та твору з супроводом за вибором студента.

Оцінювання виступів учасників конкурсу здійснювало високопрофесійне журі, яке очолила доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв Козир А. В. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Переможці конкурсу були нагороджені сертифікатами та дипломами. Дипломами ІІІ ступеня було відзначено студенток ІІІ курсу мистецького факультету ЦДПУ ім. В.Винниченка Прищепенко Ксенію та Романченко Ірину (клас к.п.н. ст. викл. Колоскової Ж.В.), а також студентку ІІ курсу Ляху Інну (клас к.п.н., доц. Шевченко І.Л.). Дипломи ІІ ступеня отримали Горяча Уляна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка), Маслюкова Анна (ЦДПУ ім. В.Винниченка) (клас ст. викл. Дьоміна К.П.) та Малашенко Катерина (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет) (клас ст. викл. Фурдак Т.Д.).

Переможцям – студентці 41 групи Олійник Олені (клас старшого викладача Дьоміна К. П.), студентці 71 групи Шемедюк Іоанні (клас д.п.н., професора Растригіної А. М.) та студентці IІ курсу педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Горячій Уляні (клас професора Яропуда З.П.) – було надано право концертного виконання конкурсних творів з хором під час святкового концерту.

Програма кожного учасника конкурсу вокалістів складалася з 2 творів : однієї з запропонованих організаторами обробок українських пісень Бориса Лятошинського та твору за вибором учасника.

Журі конкурсу вокалістів та малих вокальних форм очолила народна артистка України, професор Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського Забіляста Л.Л. Переможці конкурсу були також нагороджені сертифікатами, дипломами, а володарі диплому І ступеня мали право виступити у фінальному святковому концерті. Перемогу в конкурсі здобули: студентка 61 групи мистецького факультету ЦДПУ ім. В.Винниченка Таран Людмила (клас к.п.н., ст. викл. Яненко О.А.), студент ІІІ курсу курсу педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Голдибан Ілля (клас к.п.н., доц. Прядко О.М.) та вокальний дует (Голдибан І., Радецька Ю.). Дипломами ІІ ступеня було нагороджено Вишегородську Яніну (Полтавський національний університет імені В.Г.Короленка) ( клас ст. викл. Ремезової Н.М.), Колосюк Олену (ЦДПУ ім. В.Винниченка) (клас народного артиста України, доцента Дьоміна С.П.), Радецьку Юлію (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) (клас к.п.н., доц. Прядко О.М.). Дипломами ІІІ ступеня було відзначено Твердохліб Юлію (Полтавський національний університет імені В.Г.Короленка) ( клас ст. викл. Ремезової Н.М.), студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка – Марченка Вадима (31 група) та Локарєву Інессу (11 група) – клас ст. викл. Гайдай Л.В.

На конференції, присвяченій пам’яті видатного українського композитора Б. Лятошинського, з доповідями про життєвий та творчий шлях митця виступили: студенти 11 групи мистецького факультету ЦДПУ ім. В.Винниченка Капінос Д. (наук. керівник – нар. арт. Укр., проф.. Валькевич Р.А.), Шерстюк А. (наук. керівник – д.п.н., проф. Растригіна А.М.), студенти 21 групи – Маслюкова А. та Мельник О. (науковий керівник – к.п.н., ст. викл. Колоскова Ж.В.), Малощтан А. (науковий керівник – к.п.н., доцент І. Л. Шевченко), Єпіфанова Н. (науковий керівник – к.п.н., доцент Дідич Г.С.), 31 групи – Марченко В. (науковий керівник – ст. викл. Гайдай Л.В.), 41 групи – Понзель Є. (науковий керівник – к.п.н., ст. викл. Назаренко М.П.), 33 групи – Кравченко С. та Балах Д. (науковий керівник – канд. мист-ва, доцент Кириченко О.І.), студенти ІІ курсу факультету мистецтв ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет Лашина О. та Пастернак А. (наук. керівник – старший викладач Бондаренко А. В.), студентка ІІІ курсу Кіровоградського музичного коледжу – Рудь Л. (науковий керівник – канд. мист-ва, викладач–методист Долгіх М.В.), студентка ІІІ курсу Інституту педагогіки Гданського університету (Польща) Смолнік Моніка та студентка ІІ курсу Державного Вищого професійного училища в Ельблонзі (Польща) (науковий керівник – доктор хабілітований, професор Єва Жатан). В рамках конференції відбувся майстер-клас від народної артистки України, професора НМАУ ім. П.І. Чайковського Забілястої Л.Л. з учасниками конкурсу вокалістів, на якому знаменита співачка поділилася секретами в галузі вокального мистецтва. Заключним акордом став виступ зведеного мішаного хору мистецького факультету (керівник – Відмінник освіти України, ст. викл. Дьомін К. П.), який виконав два твори Б.М. Лятошинського.

На завершення заходу завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання професор А. М. Растригіна висловила подяку всім студентам, їхнім викладачам і концертмейстерам, що приїхали на конкурс з різних областей України, а також викладачам рідного вузу,які брали участь у підготовці та проведенні конференції та конкурсу: проф. Валькевич Р. А, зав. секцій хорового диригування та сольного співу – доц. Шевченко І. Л., доц. Дьоміну С. П., викладачам з хорового диригування та сольного співу – ст. викл. ГайдайЛ. В., ст. викл. Дьоміну К.П., ст. викл. КолосковійЖ.В, ст. викл. ЯненкоО.А. за підготовку кокурсантів, акомпаніаторам Полуднєвій Л. М., Говор Л. С., Козловій Л. Є., Непотенко Н.Д., звукооператору Колчіну С. В. Особлива вдячність – керівнику зведеного хору мистецького факультету, ст. викл. Дьоміну К. П. – ідейному натхненнику всіх конференцій, які проводяться кафедрою вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

Інформацію надано мистецьким факультетом