ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

WELCOME TO THE INTERNATIONAL OFFICE

Відділ міжнародних зв’язків  є окремим структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Центральноукраїнський державний педагогічний університет» (ЦДПУ), основне призначення якого полягає у забезпеченні ефективної міжнародної діяльності університету, взаємовигідної і цілеспрямованої взаємодії з суб’єктами освітньої та наукової діяльності різних країн, у створенні та розвитку довгострокових відносин із закордонними партнерами на підставі паритету і взаємної зацікавленості, обміні інтелектуальними ресурсами, у розвитку академічної мобільності, а також зміцненні міжкультурних і ділових зв’язків.

The International Office is your first step whether you wish to come to the University or to go abroad. The International Office's mission is to encourage internationalisation, enhance the student experience, create and develop partnerships with universities and other organisations. We combine professional service delivery to staff and students with leadership and support to advance the University's global engagement. The International Office is responsible for the University's overall international strategy, including recruitment, staff exchanges and links.

Основні напрямки роботи відділу:

 • Планування і розробка пропозицій по розвитку міжнародних зв’язків в ЦДПУ;
 • Здійснення заходів по встановленню академічних, науково-технічних, а при необхідності і валютно-фінансових зв’язків з закордонними партнерами;
 • Організація академічних обмінів студентів і науково-педагогічних співробітників, участь фахівців ЦДПУ у міжнародних симпозіумах, конференціях, тощо;
 • Організація протокольного забезпечення проведення міжнародних переговорів і ділових зустрічей;
 • Координація роботи та забезпечення звітності структурних підрозділів ЦДПУ, підпорядкованих проректору з міжнародних зв’язків;
 • Контроль поточної роботи над міжнародними проектами, які виконуються в ЦДПУ;
 • Організація участі університету у міжнародних проектах і програмах; контроль поточної роботи над міжнародними проектами, що виконуються в ЦДПУ;
 • Створення перспективних планів робіт університету;
 • Координація роботи з закордонними партнерами та безпосередня участь у розвитку зв’язків з закордонними партнерами;
 • Забезпечення зв’язків зі службами міжнародного співробітництва міста, області, інших державних і недержавних установ, ВНЗ України та інших країн;
 • Керівництво роботою по створенню в ЦДПУ представництв іноземних фірм і організацій, а також інших госпрозрахункових структур, які пов’язані з міжнародною діяльністю.

The International Office provides a wide ranging support service for students, staff and other visitors coming from abroad:

 • Establishes relationships and develops international  partnerships with higher education institutions and other organisations
 • Provides information and advice to students and staff about mobility opportunities
 • Facilitates students and staff exchanges within the Erasmus+ programme
 • Co-organizes international events

If you wish to study, participate in academic exchanges or cooperate with the Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University of Ukraine, please contact the International Office.

For futher information, please contact the International Office:

Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University

1 Shevchenko St.

Room 215

25006

Kropyvnytskyi

Ukraine

+38 (0522) 22-56-74

www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/vmz/

Начальник відділу міжнародних зв’язків

ЛЯШУК Анна Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

Адреса: Державний вищий навчальний заклад

«Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка»,

корпус 5, кімн. 215,

вул. Шевченка 1,

м. Кропивницький, 25006, Україна

Тел./факс +38 (0522) 22-56-74

E-mail: annaliashuk84@gmail.com

ANNA LYASHUK

Head of International Relations Office

PhD in Comparative Linguistics, Associate Professor

Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University

1 Shevchenko St.

Room 215

25006

Kropyvnytskyi

Ukraine

+38 (0522) 22-56-74

E-mail: annaliashuk84@gmail.com