До публікації приймаються результати досліджень пов’язані з головною темою видання за такими напрямами:

  1. В якому економічному управлінні зацікавлені самі українці? Чи зацікавлені вони в управлінні, коли держава істотно втручається в ринок, щоб захистити бідних і безробітних, чи управлінні, де держава є лише “нічний сторож”, що захищає економічну свободу громадян?
  2. Чи є людський капітал і/або соціальний капітал чинниками розвитку? Якою мірою людський капітал і/або соціальний капітал можуть бути використані в процесі економічної трансформації?
  3. Якою мірою історичні, релігійні та регіональні умови впливають на ставлення українців до праці, заощаджування, інвестування та навчання?
  4. Чи може українська культура бути стимулом політичної трансформації? Якою мірою цінності і норми, які регулюють поведінку українських працівників, відповідають “духу капіталізму”?
  5. Чи існує українська культура підприємництва? Яке відношення українців до підприємництва і підприємця? Які чинники можуть перешкоджати розвитку підприємництва в Україні?
  6. Які особливості організаційної культури характерні для українських підприємств? Які особливості цієї культури можуть сприяти або, навпаки, перешкоджати змінам?
  7. Яка позиція профспілок у трудових відносинах в Україні? Яка може бути їх роль в процесі економічної трансформації?

Стаття має бути англійською мовою, супроводжуватися розширеною анотацією. Загальний обсяг статті разом з розширеною анотацією не повинен перевищувати 15 сторінок, однак не бути меншим за 12 сторінок.

Кінцеві терміни подання:

  • термін подання розширеної анотації – до 1 липня 2016 року
  • термін подання статей – до 1 вересня 2016 року

Додаткова інформація: http://www.edu-trends.info/revolution-of-dignity/

Інформацію надано науковим відділом