Кафедра теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка запрошує Вас до участі у І Міжнародній науково-практичній конференції «Фізичне виховання і спорт в закладах освіти на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку» в онлайн-режимі, яка відбудеться 19-20 травня 2023 року. Початок пленарного засідання відбудеться 19 травня об 11.00 за посиланням: https://meet.google.com/vik-tspb-cpf

У роботі конференції планується участь провідних учених навчальних закладів, наукових установ та організацій, науковців та практиків у галузі фізичної культури і спорту.

Мета конференції:

  • визначення стану, напрямків та перспектив розвитку фізичного виховання і спорту у закладах освіти України та країнах ЄС;
  • формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у сфері фізичної культури, спорту і здоров’я людини;
  • удосконалення змісту підготовки спеціалістів інклюзивної освіти в системі фізичного виховання;
  • обґрунтування інноваційних підходів до формування особистості засобами фізичної культури, спорту та рекреаційно-оздоровчої роботи.

Напрями роботи конференції:

1. Теоретико-методичні, історичні, філософські, соціально-економічні аспекти підготовки фахівців з фізичного виховання, фізичної реабілітації та олімпійського і професійного спорту в навчальних закладах різного рівня і типу.

2. Теоретичне обґрунтування сучасних інноваційних технологій в професійній підготовці фахівців у сфері фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.

3. Валеологічні основи здорового способу життя дітей та молоді в закладах освіти.

4. Сучасні підходи до реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності різних груп населення.

5. Тенденції розвитку шкільної фізичної культури та спорту в сучасних умовах.

6. Реабілітаційна, корекційна та інклюзивна освіта в системі фізичного виховання.

7. Військово-патріотичне виховання сучасної молоді засобами фізичного виховання.

У рамках конференції заплановане пленарне та секційні засідання.

Робочі мови конференції: українська, румунська, англійська, польська.

За результатами конференції заплановано видання електронного збірника статей.

За довідками щодо публікаціїї у збірнику статей звертатися за телефонами: +380966659679, +380662490271 (Мінчук Олена Леонідівна, е-mail: olminchuk@gmail.com).

Інформаційний лист