Шановні здобувачі освіти!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХХІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України», яка відбудеться 17-18 травня 2023 року. У роботі конференції планується участь здобувачів освіти навчальних закладів України.

Мета конференції:

  • визначення стану, напрямків та перспектив розвитку фізичного виховання і спорту в закладах загальної середньої та вищої освіти України;
  • формування професійних компетентностей майбутніх фахівців сфери фізичного виховання, спорту і здоров’я людини;
  • обґрунтування інноваційних підходів до викладання фізичної культури та організації спортивно-масової роботи в закладах освіти.

Напрями роботи конференції:

1. Теоретико-методичні, історичні, філософські, соціально-економічні аспекти фізичного виховання і спорту, рекреації, валеології та фізичної реабілітації.

2. Нетрадиційні і сучасні системи та методи оздоровлення.

3. Інноваційні підходи до підвищення рівня здоров’я і формування здорового способу життя різних груп населення.

4. Сучасні інформаційні технології у формуванні професійних компетентностей майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту.

5. Професійне здоров’я і адаптивна фізична культура.

6. Військово-патріотичне виховання сучасної молоді засобами фізичного виховання і спорту.

У рамках конференції заплановане пленарне та секційні засідання.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

За результатами конференції заплановано видання електронного збірника статей.

За довідками звертайтесь:

  • Щодо участі в конференції: +3805068106 – Шевченко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання;
  • Щодо публікації у збірнику статей : +380966659679, +380662490271 Мінчук Олена Леонідівна.
  • E-mail: olminchuk@gmail.com 

Організатор конференції – Факультет фізичного виховання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, кафедра теорії і методики фізичного виховання.

Інформаційний лист