З 20 травня 2023 року розпочинається процедура вибору дисциплін для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання на 2023-2024 навчальний рік відповідно до Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка.
Інструкція для студентів розміщена на офіційному сайті університету в категорії «Студенту» - «Індивідуальна освітня траєкторія» - «Дисципліни вільного вибору».
Бажаємо здійснити успішний вибір!