Запропонований нами підручник укладено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Основи наукових досліджень у музично-освітній галузі», вивчення якої передбачено студентами вищих навчальних закладів мистецького спрямування, котрі готуються стати вчителями музичного мистецтва та викладачами фахових дисциплін вищих навчальних закладів. Крім зазначеного, ми намагалися подати цей курс як інтегрований вишівський предмет, що акумулює знання психолого-педагогічних та фахових дисциплін, має свій категоріальний апарат, свою специфіку та охоплює різні аспекти проведення та узагальнення дослідно-експериментальної роботи в різних напрямах музично-освітньої галузі.

Сподіваємося, що осягнення й усвідомлення процесу наукового пізнання сприятиме філософському осмисленню сутності й перспектив подальшого розвитку науки взагалі й музично-освітньої галузі зокрема. Систематизація й узагальнення теорії і практики, а також розвитку музично-педагогічної думки, починаючи з давнини й закінчуючи сьогоденням,  уможливить процес активного наукового пошуку засобів модернізації сучасної музично-освітньої галузі.

Не викликає сумніву, що якість наукової роботи залежить від раціональної організації усіх її складових на кожному рівні, починаючи від обговорення і затвердження теми кваліфікаційної роботи на кафедрі, стимулювальної ролі наукового керівника, індивідуальності виконавця та організації роботи в студентських наукових товариствах, де студенти обмінюються думками, обговорюють можливі підходи до розв’язання проблем та порівнюють результати наукового пошуку.

На особливу увагу заслуговує розділ підручника, де відповідно до вимог з написання кваліфікаційних робіт ми намагалися обґрунтувати й пояснити починаючим науковцям-початківцям сутність і значення, а також відповідальність за чітке визначення кожного структурного компонента категоріального апарату з урахуванням специфіки професійно-педагогічної підготовки фахівців у галузі музично-педагогічної освіти та розробки концепції художньо-естетичного виховання молоді.

Слушно зазначити, що головну увагу ми намагалися зосередити на тлумаченні можливих варіантів та підходів до кожного з етапів дослідно-експериментального дослідження, особливостей проведення історіографічних досліджень та інтерпретації методів  наукового пошуку відповідно до завдань, які стоять перед музично-освітньою галуззю.

Повна версія підручника

Додати коментар