У монографії В. Ф. Черкасова «Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (1962–1991 рр.)» вперше в історії педагогіки досліджено процес становлення і розвитку музично-педагогічної освіти в Україні починаючи з 1962 року, коли були засновані музично-педагогічні факультети при педагогічних інститутах, закінчуючи 1991 роком, коли проголошено незалежність України.

Майже за тридцятирічний період існування музично-педагогічних факультетів, музично-педагогічна освіта пройшла  складний шлях свого розвитку. Попри різного рівня суперечностям,  колективи фахових кафедр, художні колективи, педагоги, науковці та солісти-виконавці своєю відданістю та наполегливою працею формували традиції, створювали історію вітчизняної музично-педагогічної думки.

Аналіз освітніх процесів   у контексті історичних подій   свідчить, що 1962–1991 роки це особливий період розвитку музично-педагогічної освіти, який вимагає детального й глибокого вивчення, систематизації та узагальнення. Проведене дослідження ґрунтується на документальних матеріалах і являє собою цілісну картину історико-логічної інтерпретації становлення і розвитку музично-педагогічної освіти у хронологічно визначеній послідовності.

Такий підхід дозволив визначити та розглянути основні етапи становлення і розвитку музично-педагогічної освіти різних регіонів України, зробити аналіз навчальних планів та програм, дослідити розвиток науково-дослідної, концертно-виконавської та музично-просвітницької діяльності викладачів та студентів, прослідити основні напрями розвитку музично-педагогічної думки.

Видання розраховане на викладачів та студентів музично-педагогічних та мистецьких факультетів вищих навчальних закладів, вчителів, працівників освіти, шанувальників історії музично-педагогічної освіти. 

МОНОГРАФІЯ. СТАНОВЛЕННІЯ І РОЗВИТОК МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 

Додати коментар