Відомості про освітні програми, які реалізуються в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка в реєстрі ЄДЕБО

 


 

Проєкти освітніх програм для громадського обговорення

 


 

Освітні програми, що виконуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Перелік освітніх програм,

які реалізуються у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта (скорочений термін навчання)

Перелік освітніх програм,

які реалізуються у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта)

Організація освітнього процесу: управління та експертиза

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)

Перелік освітніх програм,

які реалізуються у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки