Природничо-географічний факультет є одним з найцікавіших факультетів університету, оскільки об′єднує науки, які вивчають будову, елементарний склад, закономірності поширення, утворення та розвитку об′єктів живої та неживої природи. Факультет поєднує чотири унікальні спеціальності – географію, біологію, фізику та хімію, які являються фундаментальними та універсальними для кожного природознавця. Історія факультету бере свій початок ще з 30-х років ХІХ століття, однак новий виток розвитку факультет розпочав з 1993 року.

З часу заснування факультету зріс його науковий потенціал, накопичено досвід підготовки вчителів географії, біології, фізики, хімії та природничих наук, налагодилася співпраця із науковими, освітніми закладами та громадськими організаціями області, України та зарубіжжя.

Матеріально-технічна база природничо-географічного факультету включає достатню кількість аудиторій, лабораторій, навчальних і адміністративних площ та технічних засобів навчання для забезпечення належного рівня підготовки фахівців за спеціальностями 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)», 014.06 «Середня освіта (Хімія)», 014.07 «Середня освіта (Географія)»,  014.15 «Природничі науки». У розпорядженні факультету є:

 • комп‘ютерний клас;
 • 5 мультимедійних аудиторій;
 • 10 навчально-дослідних лабораторій, 3 з яких мультимедійні;
 • природничо-зоологічний музей (містить понад 1000 експонатів) та науковий гербарій (містить понад 1500 видів рослин);
 • живий куточок (містить понад 100 видів тварин, рослин та колекцію мікроорганізмів);
 • підручники, наукову монографічну та періодичну літературу з дисциплін фундаментальної та професійної підготовки;
 • електронну бібліотеку з природничих наук;
 • гуртожитки та їдальні;
 • спортивну залу та базу.

Природничо-географічний факультет має висококваліфіковані кадри, спроможні професійно розв’язувати сучасні проблеми в галузі фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, здійснювати підготовку фахівців із достатнім науковим рівнем, а також із високим рівнем практичних навичок. Випусковими кафедрами факультету є:

 1. Кафедра біології та методики та методики її викладання (завідувач – доктор педагогічних наук, професор Н.А. Калініченко)
 2. Кафедра географії та геоекології (завідувач – кандидат географічних наук, доцент Л.Л. Семенюк).
 3. Кафедра природничих наук та методик їхнього навчання (завідувач – доктор педагогічних наук, доцент Н.В. Подопригора).

На факультеті працюють 26 викладачів, які забезпечують навчальний процес не тільки на природничо-географічному, але і на інших факультетах та 22 викладачі з інших факультетів, які викладають дисципліни загального циклу.

Керівництво навчально-виховним процесом факультету здійснює колектив деканату у складі:

Plusch

В.о. декана факультету – доктор педагогічних наук
Плющ Валентина Миколаївна

 

maslova2

Заступник декана з навчально-методичної роботи -

кандидат географічних наук, старший викладач

Маслова Наталія Миколаївна

Заступник декана з навчально-виховної роботи -

викладач

Мовчан Сергій Васильович

 

Шановні абітурієнти!

Обравши природничо-географічний факультет, ви оволодієте цікавими й потрібними спеціальностями, а також проживете багате на яскраві події студентське життя.
Якщо ви прагнете глибше пізнати природу у всіх її аспектах і проявах, якщо вас цікавить людина як біологічна істота і як особистість - вас чекає природничо-географічний факультет!

Інформація для абітурієнтів 2021 року

Наша адреса та контактні телефони:

25006 м. Кропивницький, вулиця Нейгауза, 14/44, навчальний корпус № 6 (двоповерхова будівля)

Деканат природничо-геогафічного факультету, кафедра географії та геоекології розміщується на першому поверсі, кафедра природничих наук та методик їхнього навчання – на другому. Вхід до біологічного корпусу здійснюється з вулиці  Чміленка, 42

Контактні телефони:

 • деканат – (0522) 22-84-67
 • кафедра географії та геоекології - (0522) 22-76-81
 • кафедра біології та методики її викладання – (0522) 22-76-81

E-mail: pgf.dekanat@gmail.com

Приймальна комісія ЦДПУ ім. В.Винниченка: тел. (0522) 22-86-50, 36-15-52.