Природничо-географічний факультет є одним з найцікавіших факультетів вузу, оскільки об′єднує науки, які вивчають будову, елементарний склад, закономірності поширення, утворення та розвитку об′єктів живої та неживої природи. Факультет поєднує три унікальні спеціальності – географію, біологію та хімію, які являються фундаментальними та універсальними для кожного природознавця. Історія факультету бере свій початок ще з 30-х років ХІХ століття, однак новий виток розвитку факультет розпочав з 1993 року.

З часу заснування факультету зріс його науковий потенціал, накопичено досвід підготовки вчителів географії, біології, та хімії, налагодилася співпраця із науковими, освітніми закладами та громадськими організаціями області, України та зарубіжжя.

Матеріально-технічна база природничо-географічного факультету включає достатню кількість аудиторій, лабораторій, навчальних і адміністративних площ та технічних засобів навчання для забезпечення належного рівня підготовки фахівців за напрямами підготовки «Географія», «Біологія», «Природничі науки». У розпорядженні факультету є:

 • комп‘ютерний клас;
 • 5 мультимедійних аудиторій;
 • 10 навчально-дослідних лабораторій, 3 з яких мультимедійні;
 • природничо-зоологічний музей (містить понад 1000 експонатів) та науковий гербарій (містить понад 1500 видів рослин);
 • живий куточок (містить понад 100 видів тварин, рослин та колекцію мікроорганізмів);
 • підручники, наукову монографічну та періодичну літературу з дисциплін фундаментальної та професійної підготовки;
 • електронну бібліотеку з природничих наук;
 • гуртожитки та їдальні;
 • спортивну залу та базу.

Природничо-географічний факультет має висококваліфіковані кадри, спроможні професійно розв’язувати сучасні проблеми в галузі фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, здійснювати підготовку фахівців із достатнім науковим рівнем, а також із високим рівнем практичних навичок. Випусковими кафедрами факультету є:

 1. Кафедра географії та геоекології (в.о. завідувача – кандидат біологічних наук, доцент Мирза-Сіденко В.М.).
 2. Кафедра природничих наук та методики їх викладання (в.о. завідувача – доктор педагогічних наук, професор Подопригора Н.В.).
 3. Кафедра біології та методики та методики її викладання ( завідувач – доктор педагогічних наук, професор Н.А. Калініченко).

На факультеті працюють 26 викладачів, які забезпечують навчальний процес не тільки на природничо-географічному, але і на інших факультетах та 22 викладачі з інших факультетів, які викладають дисципліни загального циклу.

Керівництво навчально-виховним процесом факультету здійснює колектив деканату у складі:

gulaj

Декан факультету – доктор біологічних наук, доцент
Гулай Олександр Володимирович

 

maslova2

Заступник декана з навчально-методичної роботи -

кандидат географічних наук, старший викладач

Маслова Наталія Миколаївна

Заступник декана з навчально-виховної роботи -

викладач

Мовчан Сергій Васильович

 

Шановні абітурієнти!

Обравши природничо-географычний факультет, ви оволодієте цікавими й потрібними спеціальностями, а також проживете багате на яскраві події студентське життя.
Якщо ви прагнете глибше пізнати природу у всіх її аспектах і проявах, якщо вас цікавить людина як біологічна істота і як особистість - вас чекає природничо-географычний факультет!

Наша адреса та контактні телефони:

25006 м. Кіровоград, провулок Театральний, 8, навчальний корпус № 6 (двоповерхова будівля)

Деканат природничо-геогафічного факультету, кафедра географії та геоекології розміщується на першому поверсі, кафедра природничих наук та методики їх викладання – на другому. Вхід до біологічного корпусу здійснюється з вулиці  Чміленка, 42

Контактні телефони:

 • деканат – (0522) 22-84-67
 • кафедра географії та геоекології - (0522) 22-76-81
 • кафедра біології та методики її викладання – (0522) 22-76-81

E-mail: pgf.dekanat@gmail.com

Приймальна комісія ЦДПУ ім. В.Винниченка: тел. (0522) 22-86-50, 36-15-52.