Переваги перебування в профспілковій організації викладачів та співробітників Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка

ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

НЕ ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

1) не можуть бути звільнені за ініціативою роботодавця без згоди профкому (п. 10 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

1) згода профкому не потрібна;

2) можуть доручити профкому представництво та захист своїх інтересів при розгляді трудових індивідуальних спорів у комісії з трудових спорів (п. 8 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

2) захищають свої інтереси самостійно;

3) можуть доручити профспілці представляти свої інтереси при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ (ч. 4 ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

3) захищають свої інтереси самостійно або з адвокатом;

4) мають право на захист профспілкою порушених трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцем, а також з іншими об’єднаннями громадян (ч. 1 ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

4) захищають свої інтереси самостійно;

5) можуть захистити свої права в профспілці при порушенні строків у: - виплаті заробітної плати, надбавок і доплат; - наданні додаткових днів відпустки; - виплаті матеріальної допомоги на оздоровлення; - виплаті премії та винагороди тощо. (п. 12 ч. 1 ст. 38, ч. 2 ст. 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 251 КЗпП);

5) захищають свої права самостійно;

6) мають право на надання юридичних консультацій та допомоги (п. 2–3 ст. 13 Статуту профспілки працівників освіти і науки України від 11.01.2000 р.; у ред. від 17.11.2010 р).;

6) отримують інформацію з інших джерел;