Порядок денний:

1. Про проведення звітно-виборних профспілкових зборів в підрозділах університету.
2. Про розгляд скарг.
3. Про компенсацію профспілки за самостійно придбані путівки.
4. Про виділення коштів.
5. Різне.

Рішення вересень 2019 рік

ПРИСУТНІ: 25 членів профкому.

1.СЛУХАЛИ: голову профкому Л.В. Пономаренко про проведення звітно-виборних зборів у підрозділах.

Затвердження графіку проведення звітно-виборних профспілкових зборів у колективах:

  • Жовтень 2019 р. – звітно-виборні збори у профгрупах.

  • Листопад – грудень 2019 р. – звітно-виборні збори профбюро великих факультетів.

  • 26 лютого 2020 р. – звітно-виборна профспілкова конференція університету.

Пропозиція: затвердити графік проведення звітно-виборних зборів у профгрупах і профбюро та звітно-виборної профспілкової конференції ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Проголосували – одноголосно «за».

Затвердження квоти делегатів на звітно-виборну конференцію:

  • один представник від двох членів профспілки (оголошена кількість делегатів від кожного підрозділу та факультету).

Пропозиція: затвердити квоту один представник від двох членів профспілки.

Проголосували – одноголосно «за».

Затвердження квоти кількісного складу профкому університету:

  • один представник від 15 членів профспілки (ПГФ – 1, ф-т історії та права – 3, ф-т іноземних мов – 2, ф-т фізичного виховання – 2, мистецький ф-т – 2, фізико-математичний ф-т – 4, ф-т педагогіки та психології – 3, ф-т філології та журналістики – 2, РВВ, ІЦ – 1, адміністративний відділ , бібліотека – 1 (або 2), охорона – 1, АГЧ – 3).

Пропозиція: затвердити квоту один представник від 15 членів профспілки.

Проголосували – одноголосно «за».

Про вибори голови профкому ЦДПУ ім. В. Винниченка: пропонувати кандидатури. Кандидати мають представити програми роботи, оприлюднити інформацію на сайті, відвідати загальні зібрання (по факультетам чи на профспілкових зборах у підрозділах).

1. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити графік проведення звітно-виборних зборів у профгрупах і профбюро та звітно-виборної профспілкової конференції ЦДПУ ім. В. Винниченка.

2. Затвердити квоту делегатів на звітно-виборну профспілкову конференцію: один делегат від двох членів профспілки.

3. Затвердити квоту кількісного складу профкому університету: один делегат від 15 членів профспілки.

Проголосували – одноголосно «за».

2. СЛУХАЛИ: голову комісії соціального захисту О.О. Горську про розгляд скарги.

Комісія соціального захисту у складі голови комісії доц. Горської О.О., члена комісії проф. О.І. Іліаді, за участі юрисконсульта обкому профспілки Гостєвої С.А. розглянули матеріали скарги доцента кафедри музичного мистецтва і хореографії Г.Л. Бродського з приводу порушення трудового законодавства та умов Колективного договору.

Члени комісії провели зустріч із зав. кафедрою проф. Черкасовим В.Ф., деканом мистецького факультету проф. Стратан-Артишоковою Т.Б., перевірили витяги протоколів засідання кафедри, інформацію навчального відділу про розподіл навантаження, наказ про звільнення доц. Бродського Г.Л. у зв’язку із закінченням терміну строкового трудового договору.

Порушень трудового законодавства та умов Колективного договору комісія не виявила.

Довідка комісії соціального захисту по перевірці матеріалів скарги додається.

Говор Л.С.: Наголосила, що університет відмовляється від професіоналів. Доцента Г.Л. Бродського звільнили без попередження за три місяці і він гадки не мав, що йому не підпишуть контракт. Кількість студентів на мистецькому факультеті суттєво не зменшилась порівняно з минулим роком, але ставок дали мало. Невже нема резерву? Не можна так з людьми.

Дефорж Г.В.: Скільки років на пенсії працює доцент Г.Л. Бродський? Чи є ще пенсіонери на кафедрі?

Говор Л.С.: Пропозиція: наголосити ректорату, щоб коректніше відноситись до людей, які все життя працювали в університеті, не створювати стресові ситуації.

Пономаренко Л.В.: 23 жовтня відбудеться наступне засідання профкому з питань навчального навантаження. Буде запрошений проректор Є.О. Клоц. Доки не буде впорядкована система нарахування ставок, такі дії ректорату будуть продовжуватись. У такій ситуації може опинитись кожен.

Садовий М.І.: Чи рахують на кафедрі свої ставки? Ми заробили 26 ставок: 19 штатних працівників, три добираємо. Пропозиція: звертайтесь до доцента А.І. Ткачука, який проведе навчання, допоможе підрахувати дійсну кількість ставок. Навіщо ми проводимо рейтинг викладачів? У випадку з доцентом Г.Л. Бродським він не працює. Треба рахувати й толерантно себе вести.

Пропозиція: затвердити довідку комісії соціального захисту профкому ЦДПУ ім. В. Винниченка з розгляду скарги доцента Г.Л. Бродського.

Проголосували – «за» - 22, «проти» - нема, «утримались» - 3.

2. ПОСТАНОВИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

3. СЛУХАЛИ: голову профкому Л.В. Пономаренко про компенсацію за самостійно придбані путівки.

Пропозиція: верхню межу виплат компенсації за самостійно придбані путівки встановити у розмірі 500 грн.

Пропозицію підтримали одноголосно.

3. ПОСТАНОВИЛИ:

Встановити грошову компенсацію членам профспілки за самостійно придбані путівки у розмірі не більше 500 грн.

Проголосували – одноголосно «за».

4. СЛУХАЛИ: голову профкому Л.В. Пономаренко про виділення коштів.

Пропозиція: з нагоди Дня освіти і науки виділити кошти для проведення святкового «Вогника» для ветеранів університету у розмірі 6 800 грн (з розрахунку 100 грн/особу).

Пропозицію підтримали одноголосно.

Пропозиція: з нагоди ювілею факультету педагогіки та психології (11 жовтня) виділити кошти для проведення свята у розмірі 2 200 грн (з розрахунку 50 грн на одного члена профспілки).

Пропозицію підтримали одноголосно.

Пропозиція: виділити кошти для проведення Дня фізкультури та спорту у розмірі 1000 грн.

Пропозицію підтримали одноголосно.

Профорг фізико-математичного факультету звернувся до профкому з проханням про надання матеріальної допомоги члену профспілки лаборанту Марченко В.В. у зв’язку із проведенням її чоловікові складної хірургічної операції. Відповідна медична довідка надається.

Пропозиція: Надати матеріальну допомогу у розмірі 1000 грн.

Пропозицію підтримали одноголосно.

4. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Виділити кошти у розмірі 6 800 грн для проведення святкового «Вогника» з нагоди Для освіти і науки для ветеранів університету.

2. З нагоди ювілею факультету педагогіки та психології виділити кошти у розмірі 2 200 грн для проведення свята.

3. Виділити кошти у розмірі 1000 грн для проведення Дня фізкультури та спорту.

4. Надати матеріальну допомогу у розмірі 1000 грн члену профспілки Марченко В.В. у зв’язку із проведенням її чоловікові складної хірургічної операції. Відповідна медична довідка надається.

Проголосували – одноголосно «за».

5. СЛУХАЛИ: інформація із серії «Різне».

Оголошення: Пономаренко Л.В.: Кошторис на закупівлю солодощів для членів профспілки до Дня освіти і науки комісія збільшила на 10 грн. Закуплені цукерки «Пташине молоко» від «Волинських солодощів» (одна коробка кожному члену профспілки).

Горська О.О.: Завтра, 03.10. 2019 з 9.20 до 13.00 головам профбюро прийти в профком і отримати цукерки на свої підрозділи.

Пономаренко Л.В.: Квитки на концерти в обласній філармонії у листопаді 2019 р. можна замовляти у профкомі (квитки дешеві, до 100 грн).

Владимирова В.І.: головам профбюро узгодити списки ветеранів підрозділів та запросити їх на Святковий концерт (03.10.2019 р. о 13.00) та непрацюючих ветеранів на «Вогник» до їдальні 7-поверховоно корпусу (після концерту).

5. ПОСТАНОВИЛИ :

Інформацію прийняти до відома, оголосити у підрозділах.

Проголосували – одноголосно «за».