6_p01.jpgКандидат філологічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 1994.

Тема дисертації та рік захисту:
Російське оповідання початку ХХ століття (жанрова типологія), 2004 рік.

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: викладач кафедри іноземних мов; старший викладач кафедри іноземної філології; обраний доцент кафедри іноземної філології, доцент кафедри іноземної філології

Коло наукових інтересів: історія та література німецькомовних країн кінця ХІХ – початку ХХ століття, порівняльно-типологічне мовознавство, методика викладання іноземних мов.

Дисципліни, які викладає: англійська мова за фахом, німецька мова за фахом

Нагороди та досягнення: Подяка КДПУ ім. В.Винниченка з дня університету (1998); Подяка КДПУ ім. В.Винниченка з дня університету (2003); Грамота Первинної профспілкової організації викладачів і співробітників КДПУ ім. В.Винниченка за активну громадську роботу та з нагоди 75-річчя заснування ф-ту філології та журналістики (2005); Грамота ректорату КДПУ ім. В.Винниченка з нагоди 25-річчя створення ф-ту іноземних мов (2008).

Посібники та наукові публікації за останні роки:

1. Восприятие новеллистики Т.Манна в русском и зарубежном литературоведении.-Накові записки.-Серія філологічні науки.- Випуск 70 РВЦ КДПУ ім.. В.Винниченка 2006.- (0,5 д.а.)
2. Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів І-ІІ курсів фізико-.математичного ф-ту.- КДПУ ім.. Винниченка 2006.- (5,4д.а.)
3. Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів І-ІІ курсів історичного ф-ту.- КДПУ ім.. В.Винниченка 2006.- (6,1д.а.)
4. Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів І-ІІ курсів мистецького ф-ту.- КДПУ ім..В. Винниченка 2006.- (5.4 д.а.)
5. Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів І-ІІ курсів ф-ту. фіз. виховання КДПУ ім..  В.Винниченка 2006.- (5. 4 д.а.)
6.Токарєва Т.С., Капітан Т.А. Особливості творення віддієслівних іменників та складних слів в українській та німецькій мовах ,- Стаття, 2007. – Наукові записки КДПУ ім.. В. Винниченка, випуск № 73, серія «Філологічні науки» (мовознавство).- (0,8 д.а.)
7.Капітан Т.А.. Токарєва Т.С. Про переклад інтернаціональних слів. Стаття;- 2007, V Міжнародна наукова  конференція  «Актуальні проблеми металінгвістики», Зб. статтей Черкаського національного університету ім.. Богдана Хмельницького, 18-20 травня 2007 року.( 0,5 д.а.)
8..Проблеми навчання письмовому перекладу студентів немовних ф-тів.- Наукові записки.- Серія педагогічні науки.-
Випуск 71 РВЦ КДПУ ім.. В.Винниченка 2007.- (0,6 д.а.)
9. Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів І-ІІ курсів  ф-ту філології та журналістики спеціальність: укр..мова і література  КДПУ ім..В. Винниченка. - 2008.- (6.6д.а.)
10. Лирические миниатюры  И. Бунина. Стаття.- 2008, - РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград , Наукові записки КДПУ ім.. В. Винниченка, випуск № 79, серія «Філологічні науки» (літературознавство), ст..215-220. (0,4 д.а.)
11.Багатозначність дієслів у сучасній німецькій та українській мовах. Стаття. – 2008,- Наукові записки КДПУ ім.. В. Винниченка, Випуск № 80, Серія «Філологічні науки» ( літературознавство), ст.. 215 - 220. (0,4 д.а.)
12.. Капітан Т.А., Токарєва Т.С.. Навчально-методичний посібник з нім. мови для студентів І та ІІ курсів психолого-педагогічного ф-ту. Спеціальність: Початкове навчання; посібник, 2009, РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка , м. Кіровоград. (12 д.а).
13.. Програма з іноземної мови за фаховим спрямуванням для педагогічних університетів, 2010, РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка , м. Кіровоград. (0,6 д.а.)
14.. Капітан Т.А., Токарєва Т.С. Навчально-методичний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів І та ІІ курсів психолого-педагогічного ф-ту. Спеціальність: Початкове навчання. Спеціалізація: Практична психологія у закладах освіти. Дошкільне виховання, 2009,  посібник З грифом МОН, 2010 рік. , м. Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, (12 д.а.)
15. Багатозначність  іменників у сучасній німецькій та українській мовах, стаття, Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка Випуск №   Серія «Філологічні науки» (мовознавство), 2011, ( 0,4 д.а.)
16. Капітан Т.А., Токарєва Т.С. Навчально-методичний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів І та ІІ курсів природничо-географічного ф-ту. Спеціальність: Географія. Біологія. Хімія. Спеціалізація: Краєзнавчо-туристична робота, природознавство. Хімія. Біологія., 2011. (8,45 д.а.)
17. Методичні рекомендації  щодо підготовки й проведення відкритих занять з іноземної мови за фаховим спрямуванням, Кіровоград, 2012. –. (0,5 д.а.)