Порядок денний:

  1. Про кошторис університету на 2016 рік та індексацію.
  2. Про проведення спартакіади «Здоров’я».
  3. Про проведення звітної профспілкової конференції.
  4. Різне.

Рішення грудень 2015 рік

1. СЛУХАЛИ: інформацію головного бухгалтера А.Л. Ватульової про кошторис університету на 2016 рік та питання виплати індексації.

Довела до відома присутніх, що на сьогодні бюджет держави на 2016 рік та зміни до Податкового кодексу ще не прийняті. З прийняттям нового Податкового кодексу радикально зміняться податки та нарахування. Відповідно кошторису університету на 2016 рік також ще немає. Згідно до діючого законодавства планування кошторису на наступний рік здійснюється за обсягами цього року.

Ознайомила присутніх з орієнтовними цифрами кошторису. На наступний рік заплановано 17 млн. 900 тис. грн. на видатки, у тому числі 10 млн. грн. на заробітну плату. Пояснила, як формуються видатки на інші статті витрат.

Відзначила, що позитивним моментом є те, що університет повністю розрахувався за комунальні платежі, із запланованих 50 тис. грн. на відрядження також виплачені усі кошти.

Наголосила, що ситуація у цьому році складається непроста. З 1 грудня застосовується постанова 1013 «Вирівняння заробітної плати», згідно якої університет повинен виплатити індексацію працівникам. Міністерство освіти і науки України коштів не надало. Не піднімаючи кошти, за рахунок суми ми повинні підняти доплати і надбавки (всього на 9,3%). Премій, надбавок не заплановано. Також за новою тарифною сіткою піднімаються посадові оклади.

ПОСТАНОВИЛИ:

  1. Інформацію про кошторис університету на 2016 рік та індексацію заробітної плати прийняти до відома.
  2. Звернутись до адміністрації університету з пропозицією створити узгоджувальну комісію по затвердженню штатного розпису на 2016 рік. Рекомендувати до складу комісії голову профкому, голів профбюро (або представників від членів профспілки з усіх підрозділів), комісію із соціального захисту та соціально-економічну комісію.

Проголосували: одноголосно «за».

2. СЛУХАЛИ: Бабенка А.Л. про проведення спартакіади «Здоров’я».

Довів до відома присутніх, що спартакіаду «Здоров’я» планується провести у другій половині лютого 2016 року. У першій половині лютого підрозділам необхідно подати заявки команд для формування груп. Підрозділи повинні визначитись у кількості заяв. Команда має приймати участь більше ніж у 4-х видах змагань. Кількість видів (вісім) залишилась. 

Запропонував збільшити кошторис спартакіади на 1000 грн.

Пономаренко Л.В.: Надійшла постанова «Про затвердження порядку щорічного оцінювання фізичного здоров’я громадян України». Ця постанова може торкнутися і нас. Пропоную спочатку зібрати заявки, визначитись у видах змагань, формі їх проведення та затвердити кошторис на наступному засіданні.

Царенко О.М.: У зв’язку з цим знову гостро постає питання медичних оглядів. Викладачам вищої школи медогляди повинні проводитись за рахунок медичних закладів. Пропоную звернутись до депутатів міської Ради з вимогою внести у кошторис міської Ради профілактичні медогляди для працівників закладів вищої освіти.

ПОСТАНОВИЛИ:

  1. До 15.02.2016 року від підрозділів університету подати заявки команд на участь у спартакіаді «Здоров’я».
  2. Звернутись до депутатів міської Ради з вимогою внести у кошторис міської Ради профілактичні медогляди для працівників закладів вищої освіти. (О.М. Царенко, Л.О. Василенко).

Проголосували – одноголосно «за».

3. СЛУХАЛИ: інформацію Л.В. Пономаренко про проведення звітної конференції.

До початку лютого 2016 року головам профбюро факультетів визначитись із проведенням звітних зборів.

Нам необхідно встановити дату проведення профспілкової звітної конференції. Провести звітну профспілкову конференцію КДПУ ім. В. Винниченка 24 лютого 2016 року.

Комісія із підготовки конференції – голови комісій профкому.

Кожна комісія готує інформацію до Інформаційного вісника.

3. ПОСТАНОВИЛИ:

  1. Провести звітну профспілкову конференцію КДПУ ім. В. Винниченка 24 лютого 2016 року.
  2. Обрати робочу комісію з підготовки звітної конференції у складі голів комісій профкому.

Проголосували – одноголосно «за».

4. СЛУХАЛИ: інформація із серії «різне».

Нестеренко Т.А., профгрупогр факультету філології та журналістики:

Звернулась із проханням виділити матеріальну допомогу для О.І. Тарана, який зараз із тяжким захворюванням перебуває на лікуванні у м. Києві. Лікування дороге, потрібні кошти. Раді будь-якій допомозі.

Пропозиція: надати матеріальну допомогу у розмірі 1000 грн. члену профспілки О.І. Тарану. Необхідні документи додаються.

З пропозицією погодились, підтримали одноголосно.

4. ПОСТАНОВИЛИ :

1. Надати матеріальну допомогу у розмірі 1000 грн. члену профспілки О.І. Тарану у зв’язку з тяжким захворюванням. Відповідні документи додаються.

Проголосували – одноголосно «за».