Порядок денний:

 1. Про затвердження плану роботи первинної профспілкової організації КДПУ ім. В. Винниченка, комісій профкому, засідань профкому, навчання профактиву.
 2. Про створення тимчасових комісій профкому згідно рішення профспілкової конференції та введення нових членів профкому до складу комісій.
 3. Про узгодження оренди площ приміщень університету.
 4. Про розгляд скарг.
 5. Різне.

Рішення березень 2016 рік

1. СЛУХАЛИ: затвердження плану роботи первинної профспілкової організації КДПУ ім. В. Винниченка, комісій профкому, засідань профкому, навчання профактиву.

План роботи профспілкової організації складається з планів роботи комісій профкому, плану засідань профкому, плану навчань профактиву, планових завдань Обкому профспілки та щорічної організаційної роботи.

Комісії подали свої плани роботи. Всі члени профкому ознайомлені з планами роботи комісій профкому, до яких вони входять. Плани відповідають напрямкам роботи профспілки.

Пропозиція: затвердити плани роботи комісій профкому на 2016 рік.

Пропозицію підтримали, проголосували – одноголосно «за».

Пропонується до затвердження план засідань профкому первинної профспілкової організації КДПУ ім. В. Винниченка (зачитує Л. В. Пономаренко). Орієнтовний проект додається.

Згідно рішення профспілкової конференції 30.03.2016 року пропонується провести виїзне засідання профкому у службі охорони університету «Про нормування праці відділу охорони» із запрошенням головного бухгалтера університету.

У квітні пропонується розглянути питання та розробити пропозиції до Положення «Про викладання предметів за вибором студентів».

ОБГОВОРЕННЯ:

Горська О.О.: звіти про роботу комісій профкому пропонується подавати на сайт університету.

Краснощок І.П.: міністерство розробило нові підходи до моделі вищого навчального закладу. Занепокоєння членів профкому викликані багатьма питаннями, а саме:

 • пропонується внести до плану засідань профкому питання «Про програму соціально-економічного розвитку КДПУ ім. В. Винниченка» та підготувати розгляд цього питання на квітень 2016 р.
 • пропонується внести до плану засідань профкому питання «Про організацію системи профорієнтаційної роботи в університеті та перспективи забезпечення ставками науково-педагогічних працівників» та підготувати розгляд цього питання на травень 2016 р.

Горська О.О.: у зв’язку із поверненням санаторію-профілакторію «Юність» до складу університету пропонується розглянути питання «Про роботу санаторію-профілакторію «Юність» та профілактику захворювань працівників університету». Підготувати розгляд питання доручити члену профкому від санаторію-профілакторію Л. П. Томак на квітень 2016 р.

Пропозиція: затвердити план засідань профкому на 2016 рік з урахуванням пропозицій та доповнень.

Пропозицію підтримали, проголосували – одноголосно «за».

Пропонується план навчання профактиву. Члени профкому вносять пропозиції та доповнення.

 1. У новому Законі України «Про вищу освіту» багато змін. Член профкому Т. М. Мілова (юрист) проаналізує даний закон порівняно зі старим, на що орієнтуватись. Запросити на навчання членів профкому, голів профбюро, профоргів кафедр. Навчання провести у травні 2016 р.
 2. Актуальним постає питання про відрахування єдиного соціального внеску. Ніхто не знає, як розподіляються кошти. Провести навчання профактиву, запросити головного бухгалтера А. Л. Ватульову, можливо, представників від пенсійного фонду. Навчання провести у другому півріччі 2016 р.
 3. Коментар «Переваги членства у профспілці», підготувати члену профкому Т. М. Міловій (юрист), об’єднати із нормативними актами.

Пропозиція: затвердити план навчання профактиву на 2016 рік.

Пропозицію підтримали, проголосували – одноголосно «за».

Пропозиція: затвердити всі плани, як план роботи профкому на 2016 рік.

Пропозицію підтримали, проголосували – одноголосно «за».

1. ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити план роботи первинної профспілкової організації КДПУ ім. В. Винниченка, комісій профкому, засідань профкому, навчання профактиву на 2016 рік в цілому.

2.СЛУХАЛИ: про створення тимчасових комісій профкому згідно рішення профспілкової конференції та введення нових членів профкому до складу комісій.

Після звітної конференції ми маємо повний комплект складу профкому. Необхідно ввести до складу комісій, розподілити нових членів профкому.

Пропонується ввести до складу комісії із соціального захисту члена профкому, професора О. І. Іліаді. Заперечень немає. Погоджено.

Пропонується ввести до складу комісії з турботи і милосердя члена профкому, професора Н. А. Калініченко. Заперечень немає. Вільне місце саме у цій комісії.

Проголосували: одноголосно «за».

Створення тимчасових комісій.

Згідно рішення профспілкової конференції необхідно створити комісію з перевірки нормування праці відділу охорони. До складу комісії пропонується ввести таких членів профкому: Абашев Р. Р. (начальник відділу охорони), Іліаді О. І. (комісія із соціального захисту), Мілова Т. М. (юрист), Пономаренко Л. В. (голова профкому).

Проголосували: одноголосно «за».

Пропонується створити тимчасову комісію (квітень, 2026 р.), яка підготує пропозиції до розробки Положення «Про предмети за вибором студентів». До складу комісії пропонується ввести таких членів профкому: Краснощок І. П., Горська О. О., Рибальченко В. К., Пономаренко Л. В.

Проголосували: одноголосно «за».

Пропонується створити тимчасову комісію профкому, яка підготує пропозиції щодо аналізу системи профорієнтаційної роботи КДПУ ім. В. Винниченка та фінансового забезпечення науково-педагогічних працівників. До складу комісії пропонується ввести представників усіх факультетів університету, а саме таких членів профкому: Марченко О. М.  (ф-т історії та права), Баранюк О. Ф. (фізико-математичний ф-т), Фурсікова Т. В. (мистецький ф-т), Голодаєва Т. А. (ПГФ), Краснощок І. П. (ф-т педагогіки та психології), Нестеренко Т. А. (ф-т філології та журналістики), Рибальченко В. К. (ф-т іноземних мов), Челало С. А. (ф-т фізичного виховання), Пономаренко Л. В. (голова профкому). Комісія також розглядатиме питання про скорочення штату.

Проголосували: одноголосно «за».

Пропонується створити тимчасову комісію профкому, яка займеться розробкою Програми соціально-економічного розвитку університету. До складу комісії пропонується ввести таких членів профкому: Пономаренко Л. В., Демешко І. М., Садовий М. І., Краснощок І. П.

Проголосували: одноголосно «за».

2. ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Ввести до складу комісії із соціального захисту члена профкому, професора О. І. Іліаді.
 2. Ввести до складу комісії з турботи і милосердя члена профкому, професора Н. А. Калініченко.
 3. Створити тимчасову комісію профкому у складі Р. Р. Абашева, О. І. І.іаді, Т. М. Мілової, Л. В. Пономаренко для перевірки нормування праці відділу охорони.
 4. Створити тимчасову комісію профкому у складі І. П. Краснощок, О. О. Горської, В. К. Рибальченко, Л. В. Пономаренко для підготовки пропозицій до розробки Положення «Про предмети за вибором студентів».
 5. Створити тимчасову комісію профкому у складі Л. В. Пономарено, О. М. Марченка, О. Ф. Баранюка, Т. В. Фурсікової, Т. А. Голодаєвої, І. П. Краснощок, Т. А. Нестеренко, В. К. Рибальченко, С. А. Челало для підготовки пропозицій про аналіз системи профорієнтаційної роботи КДПУ ім. В. Винниченка та фінансового забезпечення науково-педагогічних працівників.
 6. Створити тимчасову комісію профкому у складі Л. В. Пономаренко, І. М. Демешко, М. І. Садового, І. П. Краснощок для розробки Програми соціально-економічного розвитку університету.

3. СЛУХАЛИ: про узгодження оренди площ приміщень університету.

Адміністрація КДПУ ім. В. Винниченка звертається до профкому з проханням розглянути можливість передачі в оренду площ приміщень університету приватним підприємцям для ведення підприємницької діяльності.

Приватний підприємець Воловик А. О. просить дозволу на оренду частини приміщення 4 м2 для надання послуг з брошурування, виготовлення твердої палітурки, фотодруку, кольорового та монохромного друку, ксерокопіювання та ін.

 Приватний підприємець Сніжко О. М. просить дозволу на оренду частини приміщення для надання поліграфічних послуг (широкоформатний друк, ламінація, брошурування, друк із цифрових носіїв).

Пропозиції та обговорення: знайти інформацію про Рішення міськвиконкому про розцінки на оренду площ приміщень у центрі міста та визначити, чи вигідна нам така оренда.

Повернути заявки приватних підприємців А. О. Воловик та О. М. Сніжко щодо оренди площ приміщень університету за роз’ясненнями до ректорату, а саме: яка цінова політика послуг, що пропонують підприємці; в яких саме корпусах пропонується встановити надання поліграфічних послуг? Не всі підприємці вказали площу оренди приміщення.

Деякі члени профкому висловили думку про здорову конкуренцію між РВВ КДПУ та приватними підприємцями. Бажано зустрітись із підприємцями та побачити презентацію продукції.

Проголосували: одноголосно «за».

Приватний підприємець Гоба А. А. просить дозволу на оренду частини приміщення КДПУ загальною площею 50 м2 для ведення підприємницької діяльності у сфері інформаційних технологій та дизайну а також під кафетерій.

Пропозиції та обговорення:

Краснощок І.П.: гарне кафе створюватиме здорове конкуренцію нашим їдальням.

Горська О.О.: в університеті приміщень не вистачає, а 50 м2 – це дві аудиторії. Для гендерної програми з підтримки сімейних студентів (облаштування кімнати матері і дитини) приміщення не знайшлось.

Співак В.О.: є поняття захисту власного виробника. Багато нових кафе на вулиці Двірцевій можуть задовольнити будь-які вибагливі смаки.

Більшість профкому підтримала ідею відмовити приватному підприємцю Гобі А. А. у дозволі на оренду 50 м2 площі приміщення КДПУ.

Проголосували: «за» - 19, «проти» - 2, «утримались» - 4.

3. ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Повернути заявки приватних підприємців А. О. Воловик та О. М. Сніжко щодо оренди площ приміщень університету за роз’ясненнями до ректорату, а саме: яка цінова політика послуг, що пропонують підприємці; в яких саме корпусах пропонується встановити надання поліграфічних послуг? Не всі підприємці вказали площу оренди приміщення. Бажано зустрітись із підприємцями та побачити презентацію продукції.
 2. Відмовити приватному підприємцю Гобі А. А. у дозволі на оренду 50 м2 площі приміщення КДПУ для ведення підприємницької діяльності у сфері ІТ та дизайну а також під кафетерій.

4. СЛУХАЛИ: розгляд скарги Л. І. Нелюб, члена профспілки, коменданта 7-поверхового навчального корпусу.  

Голова профкому ознайомила присутніх із скаргою, суть якої полягає у тому, що з Л. І. Нелюб безпідставно зняли надбавки за складність і напруженість праці, а також вона вступила у конфлікт з проректором з АГЧ Л. М. Аколішновим.

Пропонується створити комісію з розгляду скарги члена профспілки Л. І. Нелюб у складі комісії з соціального захисту: Горської О. О., Іліаді О. І., Мілової Т. М. Комісія розгляне скаргу, розбереться зі сторонами конфлікту, результати доповість на наступному засіданні профкому.

4. ПОСТАНОВИЛИ:

Створити комісію з розгляду скарги члена профспілки Л. І. Нелюб у складі членів профкому Горської О. О., Іліаді О. І., Мілової Т. М. (комісія з соціального захисту).

Проголосували – одноголосно «за».

5. СЛУХАЛИ: інформацію Пономаренко Л.В. із серії «різне».

Обком профспілки звернувся із проханням надати допомогу у фінансуванні Зльоту молодих вчителів. Райвідділи освіти не фінансують своїх вчителів, але там наші випускники, що працюють перший рік.

Пропозиції:

Пономаренко Л. В.: кожного разу ми надаємо таку допомогу на проведення зльоту у розмірі 2 000 грн. на організацію обіду делегатам. Цього року ми також можемо виділити 2 – 2,5 тис. грн.

Краснощок І. П.: пропонує нічого не виділяти. Ми не маємо нічого з проведення зльоту. Де програма проведення зльоту? Ми повинні підготуватись, зустрітись з випускниками і використати зустрічі у профорієнтаційній роботі.

Капітан Т. А., Горська О. О.: пропозиція виділити на харчування делегатів Зльоту молодих вчителів 1 500 грн.

Пропозиція підтримана переважною більшістю членів профкому.

Про організацію екскурсій для членів профспілки.

Пропонується організація і проведення у травні двох екскурсій – на природу та ознайомлюючої подорожі.

Місто Умань – дендрологічний парк «Софіївка», 9 травня. Повна вартість 130 грн., компенсація профспілки 30 грн. У остаточну вартість – 100 грн. – входить: проїзд, страхування. Вхідні квитки оплачуються окремо.

Місто Чернігів – Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», історичний музей ім. В. В. Тарновського, Антонієві печери. Дводенна екскурсія 14 – 15 травня. У вартість (з урахуванням компенсації профспілки) – 530 грн. – входить: проїзд, страхування, проживання, сніданок, оглядові екскурсії. Вхідні квитки оплачуються окремо.

Заявки та кошти в сумі половини вартості екскурсій надати до 15 квітня. Решту коштів – до 28 квітня.

Пропозиція: затвердити перелік та кошторис запропонованих екскурсій на травень 2016 р. для членів профспілки університету.

Проголосували – одноголосно «за».

Колективи за замовленням можуть організовувати бажані екскурсії (мінімум 18 чоловік). 30 % фінансування профспілки гарантується.

Інформація щодо літнього оздоровлення членів профспілки. За останньою інформацією ціни в Затоку зросли на 90 %. На початок липня пропонують 750 грн./добу.

Оголошення: обласна філармонія пропонує квитки по 30 грн. на виступ ансамблю «Древляни» житомирської філармонії 12 квітня 2016 р. Бажаючі можуть замовити квитки у профкомі.

5. ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Виділити для обкому профспілки кошти у розмірі 1 500 грн. на проведення Зльоту молодих вчителів (харчування делегатів).
 2. Затвердити план проведення та кошторис екскурсій для членів профспілки КДПУ ім. В. Винниченка на травень 2016 року.

Проголосували – одноголосно «за».