Порядок денний:

 1. Про виплату відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення та перспективи соціально-економічного розвитку університету.
 2. Перспективи забезпечення ставками науково-педагогічних працівників та аналіз організації системи профорієнтаційної роботи в університеті.
 3. Про проведення профілактичних медоглядів науково-педагогічних працівників.
 4. Про узгодження оренди площ приміщень університету.
 5. Різне

Порядок денний:

 1. Про виплату відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення та перспективи соціально-економічного розвитку університету.
 2. Перспективи забезпечення ставками науково-педагогічних працівників та аналіз організації системи профорієнтаційної роботи в університеті.
 3. Про проведення профілактичних медоглядів науково-педагогічних працівників.
 4. Про узгодження оренди площ приміщень університету.
 5. Різне.

Рішення травень 2016 рік

ПРИСУТНІ: 14 членів профкому, 8 голів профбюро; проректор І. А. Козир, головний бухгалтер А. Л. Ватульова, головний лікар санаторію-профілакторію «Юність» О. Г. Виштикайло, зав. відділом кадрів С. Є. Полудень.

1. СЛУХАЛИ: інформацію головного бухгалтера А. Л. Ватульової про виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення.

Вона довела до відома присутніх, що лімітна довідка міністерства освіти і науки України передбачає помісячну виплату відпускних коштів. З 1 травня відбулося підвищення заробітної плати, що не було передбачено бюджетом. Усе фінансове навантаження лягло на кошти спецфонду. Прогнозується підвищення заробітної плати на 8% з 1 вересня, що також не передбачено кошторисом. Проінформувала, що сальдо за травень надійде 6 – 7 червня. Насамперед, матеріальну допомогу отримає науково-педагогічний персонал, Обслуговуючий персонал – у вересні 2016 року. Звернула увагу присутніх на величезну заборгованість студентами коштів за навчання (на 1 травня - 1 млн. грн.), про що також доповідалось на Вченій Раді університету. У договорах передбачена виплата за навчання студентами перед початком навчального семестру і у повному обсязі. У зв’язку з погіршенням платоспроможності майже всі студенти здійснюють помісячно оплату або ж відтерміновують плату за навчання. Юристи університету через суд вимагають повернення коштів від боржників. Усі суди університетом виграні, коли відшкодують – побачимо.

ОБГОВОРЕННЯ:

Босонченко Т.М., профорг, факультету педагогіки та психології: Чи надходять бюджетні кошти у повному обсязі?

Ватульова А.Л.: Ми перекриваємо за рахунок спецфонду.

Марченко О.М.: Чи буде переглянута плата за навчання?

Ватульова А.Л.: Ми маємо право піднімати плату, але тільки на індекс інфляції – 43,3%. Поки ціна залишається старою. У нас вона не найвища, але заборгованість по оплаті величезна. Боржників по оплаті можна відраховувати, але ці дії призведуть до скорочення персоналу.

Говор Л.С.: Коли розпочнеться вступна кампанія? Чи буде дозволена помісячна і поетапна плата за навчання?

Ватульова А.Л.: Вступна кампанія розпочнеться 14 липня, триватиме 14 днів. Документи подаються тільки в електронному вигляді. Помісячна та поетапна плата за навчання буде дозволена.

Рибальченко В.К.: Чи передбачені у кошторисі кошти на ремонт, який проводиться у 5-поверховому навчальному корпусі?

Ватульова А.Л.: Ремонт виконується за рахунок коштів на ремонт (передбачена стаття, має цільове призначення). Матеріали закупили ще минулого року. Щодо індексації, то вона не закладена у штатному розписі, тому не буде.

Пономаренко Л.В.: висловила побажання дотримуватись графіку виплат відпускних та оздоровчих коштів.

1. ПОСТАНОВИЛИ:                                                                                                                                                        

 1. Інформацію прийняти до відома.
 2. Оприлюднити реальний графік виплати відпускних коштів та матеріальної допомоги на оздоровлення.

2. СЛУХАЛИ: інформацію І. А. Козир про перспективи забезпечення ставками науково-педагогічних працівників та І. П. Краснощок про аналіз організації системи профорієнтаційної роботи в університеті.

Козир І.А донесла до розуміння, що розрахунки ставок попередні. Станом на 1 вересня 2015 року було проаналізовано кількість ставок і зроблено аналіз на 1 вересня 2016 рік. Розглянула вступ на три освітні рівні (бакалавр, спеціаліст, магістр). Зауважила, що більшість спеціальностей закріпили у навчальних планах магістратури термін навчання 2 роки для педагогічних спеціальностей і 1.5 роки для непедагогічних, що дало змогу підвищити (подвоїти) кількість ставок на наступний рік. Виходячи з цього і враховуючи набір у рамках минулого року, можна зробити позитивний висновок: скорочення ставок не буде. Але виникає неврегульована ситуація  з головним набором – на освітній рівень бакалавр. 

З цього року система фінансування вищої освіти кардинально змінена. Працівники системи ЄДБО розробляють пакет прикладних програм для розподілу державного фінансування між вузами, який відбудеться безпосередньо після прийому документів від абітурієнтів. Мінфін затвердив кількісні показники державного фінансування між галузями для України. Далі система відфільтровує кількість заяв, які за рейтингом отримують державне фінансування. Наступний фільтр розподіляє за першим пріоритетом державні місця на вузи. Загальна кількість фінансування на конкретні спеціальності визначена.

Наголосила щодо необхідності переорієнтувати систему профорієнтаційної роботи вузу: відмінників з високим рейтингом ЗНО залучати до нашого університету. Необхідно формувати окремий сектор у підрозділі, – логістика, маркетинг освітніх послуг, які проводитимуть відповідні дослідження.

Зауважила, що постанова кабміну про додаткові освітні послуги надає можливість університету заробити додаткові кошти, залучаючи клієнтів на інші додаткові послуги (психолог, логопед, няня і т.п.). Це дасть можливість заробити кошти для викладачів університету, орієнтуючись на нові види послуг. Необхідно вивчити питання ліцензування в інших сферах, створити умови, вкласти кошти, обладнати приміщення. Треба позбавлятись від нашого тоталітарного мислення: чекати, що нам дадуть, не варто. Новий принцип фінансування – остаточний і безповоротний.

ОБГОВОРЕННЯ:

Марченко О.М.: Чи моніторилась інформація, скільки ліцеїстів вступає в наш університет?

Козир І.А.: Понад 100 діток – найбільший десант з усіх районів. На нараді голів і секретарів ДЕК повідомили, що з правил прийому зникли пільгові та цільові категорії.  За особливими умовами вступають мешканці окупованих територій і учасники АТО чи їх діти (на загальних підставах, ЗНО або екзамени).

Зміни, що нас чекають: зміни до Постанови коефіцієнту студент/викладач; Наказ МОН про ліцензування аспірантських програм (державне фінансування); запуск Національного Агентства про акредитацію (здійснюватиметься науково-методичним центром якості освіти); впровадження єдиної системи державної атестації випускників (тестування та практичний екзамен).

Про стандарти: розробляються і вводяться поетапно. 10 – 12 червня на сайті МОН відбудуться громадські обговорення. Потім впровадження. Переробляються навчальні плани для студентів. Назви навчальних дисциплін і обсяги вузи пропонують самі.

Краснощок І.П.: ТОП-200 вузів: КІСМ входить в 100, ми – ні. Чи розробляє ректорат відповідні заходи?

Козир І.А.: Залишається старе мислення. Не завжди викладачі, які мають новітні публікації, викладають у магістратурі. Вузи забезпечують міжнародну, інноваційну діяльність. У нас прекрасний кадровий потенціал. Треба здійснювати методи, щоб направляти наших викладачів в потрібне русло.

Пономаренко Л.В.: Було проведено аналіз організації системи профорієнтаційної роботи у вузі. Профком звернувся до ректора з питанням, що було зроблено в університеті, безпосередньо зав. відділом з профорієнтаційної роботи?  Ректор надав інформацію (21 пункт). 

Ознайомила присутніх з наданою інформацією.

Пропозиція: починати агітацію потрібно з 9-х класів.

Краснощок І.П.: Нова система фінансування не відображається на нашій стратегії розвитку. Хто відповідальний за набір? Ряд факультетів провалили минулорічний набір. Відповідальних немає. Ректорат не йде на конструктивний діалог. Зміна системи набору повинна спонукати до зміни профорієнтаційної роботи.

Ми повинні ініціювати чітку систему профорієнтаційної роботи по залученню абітурієнтів; відповідальність осіб (деканів); напрям роботи відділу професійної орієнтації; чітке затвердження функціональних обов’язків. Треба зібрати негайне засідання, нараду, щоб уникнути катастрофи. Плану набору немає, чіткої системи немає. Необхідно розробити грамотні інформаційні матеріали.

Садовий М.І.: Зазначив, що наразі школа дає задовільні знання, навіть для навчання за кордоном. Абітурієнти їдуть до Польщі. Профорієнтаційна робота повинна спрямовуватись так, щоб наші діти з області залишались у нас. Правила прийому не годяться. Автоматизація вузів передбачає самостійне визначення з набором і екзаменами. ЗНО себе віджило у тому змісті і формі. Суцільне репетиторство. Дослідження показали: високі бали ЗНО, але 60% першокурсників їх не підтвердили. Вуз має сам визначити і екзамени (автономний вибір).

Пономаренко Л.В.: Тут не сказали про нову систему набору і розподілу державних місць, яку не знають і не розуміють батьки. Необхідно поширювати інформацію у соціальних мережах за допомогою активних студентів. Зачитала пропозиції профкому щодо активізації профорієнтаційної роботи. Наголосила, що при забезпеченні ставками і навантаженням науково-педагогічних працівників профком буде захищати членів профспілки.

Пропозиція: звернутись від профкому з персональним листом до кожного завідувача кафедри:

«Профком, напередодні нового навчального року, сподівається на справедливий розподіл ставок та навчального навантаження по кафедрі та нагадує, що згідно ст. 38 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», Статуту профспілки працівників освіти і науки України, п. 3 Колективного договору КДПУ, профком буде захищати виключно членів профспілки щодо забезпечення робочого місця на кафедрі».

Механізм чіткий: якщо члену профспілки не вистачає годин, профком пропонує ректору включити механізм звільнення (скорочення) за законом.

Пропозиція: звернутись до адміністрації із пропозицією щодо внесення змін до рекламної кампанії на червень місяць.

 1. У зв’язку із змінами набору абітурієнтів за державним замовленням профком пропонує адміністрації розробити систему заходів на червень 2016 р. щодо роз’яснення нового принципу зарахування на державні місця.
 2. З цією метою:
 • Підготувати коротку інформацію щодо нової системи вступу за держзамовленням та на комерційну форму навчання;
 • Для поширення інформації залучити студентське самоврядування та викладачів кафедр, які активно спілкуються у соціальних мережах.
 1. Запропонувати внести у посадові обов’язки відповідальність за вступну кампанію або відзначити дієву роботу групи, яку запропонували факультети.
 2. Запровадити на телебаченні цикл виступів, які б висвітлювали нову систему вступу до ВНЗ.

3. ПОСТАНОВИЛИ:

 1.  Інформацію взяти до відома.
 2.  Звернутись до завідувачів кафедрами щодо розподілу навчального навантаження та захисту профкомом членів профспілки.
 3.  Профгрупоргам та членам профбюро здійснювати контроль та втручатись у процес розподілу ставок із метою захисту членів профспілки.
 4.  Звернутись до адміністрації із пропозиціями щодо внесення змін до реклами вступної кампанії на червень 2016 року.

Проголосували – одноголосно «за».

3. СЛУХАЛИ: інформацію головного лікаря санаторію-профілакторію «Юність» О. Г. Виштикайла про проведення профілактичного медогляду. 

Лікар зазначив, що проведення медогляду на базі санаторію-профілакторію неможливе через необхідність забору аналізів та флюорографічного дослідження. Для проведення медогляду науково-педагогічних працівників необхідно здійснити такі обстеження: флюорографія, аналізи крові та сечі, кардіограма серця, обстеження спеціалістів терапевта, невропатолога, хірурга, лора, окуліста. Медогляд доцільно провести на базі поліклініки № 3, де є всі необхідні лікарі та медтехніка. Буде виділено окремі кабінети, де на цей час не буде відбуватись прийом пацієнтів. Медогляд буде проведено орієнтовно у кінці вересня – жовтні. Буде складено графік проведення медогляду, видано наказ ректора про його проведення для науково-педагогічних працівників. Решта працівників пройдуть медогляд наступного року.

Фінансування медогляду повинно проводитись за кошти міської ради, але у кошторис на цей рік воно не закладене. Чекати немає сенсу. Тому медогляд буде проведено за фінансування профкому університету. Коштує медогляд 40 грн./особу. У цьому році медогляд пройде приблизно 300 осіб (по 50 осіб в один день).

Пропозиція профкому: виділити кошти (приблизно 12 тис. грн.).

Пропозицію підтримали.

3. ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Виділити кошти з розрахунку 40 грн. на одну особу для проведення профілактичного медогляду науково-педагогічних працівників університету.

Проголосували – одноголосно «за».

4. СЛУХАЛИ: про узгодження оренди площ приміщень університету.

Адміністрація університету звертається з проханням розглянути можливість передачі в оренду на 2 роки і 11 місяців ТОВ «МЛ» ДІЛА» (для розміщення офісного приміщення «МЛ» ДІЛА») нежитлового приміщення другого поверху гуртожитку № 1 санаторію-профілакторію «Юність» площею 18 м2., що знаходяться на балансі університету.

Головний лікар санаторію-профілакторію погоджує розміщення оренди – лабораторії по забору матеріалів на дослідження. Для співробітників університету надається знижка 10%.

4. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Дати згоду на оренду терміном 2 роки і 11 місяців нежитлового приміщення другого поверху гуртожитку № 1 санаторію-профілакторію «Юність» площею 18 м2., що знаходиться на балансі університету, ТОВ «МЛ»ДІЛА» (для розміщення офісного приміщення «МЛ » ДІЛА», лабораторія по забору матеріалів на дослідження).

Проголосували – одноголосно «за».

5. СЛУХАЛИ: інформацію із серії «різне».

Про надання матеріальної допомоги членам профспілки.

Голова профспілки Л. В. Пономаренко звернулась до профкому з клопотанням про надання матеріальної допомоги члену профспілки, зав. відділом аспірантури І. І. Бондаренко у зв’язку з тяжким станом здоров’я (онкозахворювання, знаходиться у лікарні). Відповідна медична довідка надається.

Пропозиція: Надати матеріальну допомогу у розмірі 1 000 грн.

Пропозицію підтримали одноголосно.

Профорг кафедри технологічної освіти Т. В. Брайченко звернулась до профкому з клопотанням про надання матеріальної допомоги члену профспілки, зав. майстернею О. Назаренко у зв’язку із захворюванням його дружини, яка потребує негайної коштовної хірургічної операції на серці. Відповідна медична довідка надається. Має маленьку дитину (2 рочки).

Пропозиція: Надати матеріальну допомогу у розмірі 1 000 грн.

Пропозицію підтримали одноголосно.

5. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Надати матеріальну допомогу у розмірі 1 000 грн. члену профспілки, зав. аспірантурою І. І. Бондаренко у зв’язку з тяжким онкозахворюванням. Відповідна медична довідка надається.

 1. Надати матеріальну допомогу у розмірі 1 000 грн. члену профспілки, зав. майстернею О. Назаренко у зв’язку із захворюванням члена його сім’ї. Відповідна медична довідка надається.

Проголосували – одноголосно «за».

6. СЛУХАЛИ: про надання згоди на звільнення з роботи М.І. Даниленка, згідно звернення адміністрації.

Ректорат звертається з проханням отримати попередню згоду на звільнення водія університету М.І. Даниленка у зв’язку з невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я, відповідно пункту 2 статті 40 КЗпП України. Підстава: висновки ЛКК про надання І неробочої групи інвалідності.

Пропозиція: звернутись до зав. відділом кадрів та юриста університету за роз’ясненням. Запрошено вказаних посадових осіб.

Полудень С.Є., зав. відділом кадрів: пояснила присутнім, яка процедура звільнення відбувається у такій ситуації згідно чинного законодавства. М.І. Даниленко знаходиться у лікарні після інсульту, ампутовано ногу. Стан хворого важкий. Він є недієздатним юридично. Родичі заперечень не мають. Юрист університету інформацію роз’яснила.

6. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Надати попередню згоду на звільнення водія університету М.І. Даниленко, відповідно пункту 2 статті 40 КЗпП України (виявлення невідповідності займаній посаді – за станом здоров’я – встановлення І групи інвалідності безстроково).

Проголосували: «за» – 9, «проти» – немає, «утрималось» – 4.