для вступників, які мають право на зарахування за державним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти.

Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів)) і мотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування

Співбесіда складається за програмою зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсного предмету (предметів), до якого застосовується найвищий невід’ємний ваговий коефіцієнт (додаток 1.2.1) на цю конкурсну пропозицію (додаток 1.1), окрім спеціальностей, для вступу на які передбачено складання творчих заліків або творчих конкурсів, для них розробляються окремі програми співбесід

для вступників, які мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів, за умови вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти.

Вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань

Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста / спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей

Вступ на 1 курс зі скороченим терміном навчання
(бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

 

Факультет філології та журналістики

 

Фізико-математичний факультет

 

Факультет педагогіки та психології

 

Факультет історії та права

 

Мистецький факультет

 

 

 

Вступ на 2 курс з нормативним терміном навчання
(добір на вакантні місця набору 2020 року)

 

Факультет іноземних мов

 

Факультет філології та журналістики

 

Факультет педагогіки та психології

 

Фізико-математичний факультет

 

Природничо-географічний факультет

 

Факультет історії та права

 

Факультет фізичного виховання

 

Мистецький факультет

 

Вступ на 3 курс з нормативним терміном навчання
(добір на вакантні місця набору 2019 року)

 

Факультет іноземних мов

 

Фізико-математичний факультет

 

Факультет історії та права

 

Факультет педагогіки та психології

 

Факультет фізичного виховання

 

Мистецький факультет