для осіб, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Для спеціальностей, для яких іноземна мова не є фахом

 

Факультет іноземних мов

 

Факультет філології та журналістики

 

Факультет педагогіки та психології

 

Фізико-математичний факультет

 

Факультет історії та права

 

Природничо-географічний факультет

 

Мистецький факультет

 

Факультет фізичного виховання

для осіб, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю

Додаткове вступне випробування – форма фахового вступного випробування, яке проводиться для осіб, які беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (рівня) бакалавра або вищого ступеня, здобутого за іншою спеціальністю, має кваліфікаційний характер і передбачає перевірку здатності до опанування магістерською програмою за неспорідненою спеціальністю

 

 

Фізико-математичний факультет

 

 

Мистецький факультет